012 – Van september 1939 tot juli 1945

0

Al ben je een aantal jaren jonger dan ik, toch geniet ik van de vele verhalen en/of reacties die je inmiddels op deze site hebt gepubliceerd. Op de eerste plaats de foto’s van “mijn” oude school, waar ik van sept. 1939 tot juli 1945 leerling was. Reeds toen was de school een betekenis voor mij omdat mijn vader daar ook nog als leerling op school was geweest (1915-1920) en o.a. bij Meester van Muiden en de (jonge) Meester van Vliet in de klas heeft gezeten, net als ik in mijn laatste schooljaar. Door mijn jarenlange verblijf in het buitenland ben ik nooit in de gelegenheid geweest een reünie bij te wonen. Dat spijt me nu wel! De namen van de leraressen die onlangs zijn overleden komen mij niet bekend voor. Zij zijn waarschijnlijk na mijn vertrek pas aan de Koningin Wilhelminaschool verbonden. Ik had van klas 1 tot 7 resp. juffrouw Runge, juffrouw Van Vliet, juffrouw Viëtor, Meester Spaans (in 4 en 5) en Meester Van Vliet. Meester Van Muiden en Meester Van der Louw heb ik alleen als “invallers” meegemaakt,
Op een uitzondering na (Otto de Vente, helaas vorig jaar overleden) heb ik al die jaren geen contact meer met andere leerlingen kunnen onderhouden. Ook op Schoolbank heb ik geen bekende namen meer kunnen terugvinden.
Dank voor de fijne stukjes, laat er maar meer komen!

Bram Wijnveen

Share.

Leave A Reply