019 – Januari ’46 – Juli ’50

0

Ten gevolge van het feit, dat mijn vader in januari ’46 predikant werd in Watergraafsmeer kwam ik direct vanuit de 1ste klas (waarin ik al vanaf april ’45 gezeten had, omdat in het Groningse toen nog in die maand de overgang plaats vond) in de 2de klas terecht bij juffr. Viëtor, een oudere wat strenge dame in mijn herinnering. In september ging ik door naar de de derde klas bij juffr. Van Vliet, dochter van het toenmalige schoolhoofd, een schat van een vrouw, die mij veel knipoogjes gaf. Vervolgens naar de vierde bij meester Spaans. Evenals meerdere anderen heb ik ook ik mijn historische belangstelling aan hem te danken. Hij kon soms erg kwaad worden als er ordeproblemen ontstonden, maar hij kon goed vertellen. In de vijfde klas bij dhr Van der Louw, die geen prijs stelde op de titel ‘meester’ en in de zesde bij meester Mijnarents. Tot mijn spijt oet ik wijjt dat beide laatstgenoemde heren minder sympathiek vond. De draai om mijn oren (de enige ernstige schrobbering die ik ooit op school kreeg) op warempel de laatste schooldag voel ik bij wijze van spreken nog. Van de klasgenoten herinner ik me nog Harm Weggemans, mijn beste vriend aanvankelijk totdat hij na enige jaren verhuisde, Tom Koopman (van wie ik tot mijn verrassing na zoveel jaren via mijn broer Wybe de groeten kreeg), daarna mijn kameraad, evenals Jan van Beveren. Verder herinner ik nog Jan van Daalen, Piet van Amstel, Wouter Barf, Paul Siegmann, dan 3 jongens van wie ik de voornaam niet meer weet: Lookman, Klein (hij emigreerde op een bepaald moment), Prasing, en nog een jongen die ook Wouter heette. En dan de meisjes: mijn vriendinnetje Geertje Gaasterland, van wie ik een aantal jaren geleden de overlijdensadvertentie las, Dinie Kotterer, Ineke Benzen en nog een meisje dat Ineke heette (het mooiste meisje van de klas), Miep Folkertsma, Trix Justus, Kiki Ronner, Rinie Elsenaar (wier echtgenoot ik in latere jaren ontmoette) en Anneke Spaargaren niet te vergeten. Tot zover reikt mijn herinnering, met excuus voor degenen die hun naam in dit verband missen. Ik zou wel eens willen weten wie er nog in leven zijn. Ook mijn broers, onder wie Jan, die ook in dit kader herinneringen ophaalde) bezochten de Wilh.school. Van hen overleed Wim 10 jaar geleden. Ik zag ergens de naam Thea Windig; zij moet zich Wim ook nog herinneren. Wat ik me met name verder nog herinner betreft de spelletjes die we deden vòòr schooltijd, zoals diefie met verlos en tikkertje en wat al niet meer, o.a. op of aan de Ringdijk. Zelf ben ik in het spoor van mijn al in ’56 overleden vader predikant geweest in het Oost-groningse Oostwold (waar nu de Blauwe Stad is), Haren (Gr.) en Velp en woon nu als emeritus in Duiven. Ik wandel nog met enige regelmaat door de Meer, in de avondgloed van goede herinneringen.

Keimpe Dijk

Share.

Leave A Reply