10 – Boerderij de Waterhond Ooster Ringdijk 100

1

Bovenstaande foto is uit 1903. Op de achtergrond de Ooster Ringdijk. (Foto: Beeldbank Amsterdam)

Een grote houten hondenkop aan de bovenkant van de stal
Voorbij boerderij Voorland op Ooster Ringdijk 110 stond vlakbij de spoorwegovergang boerderij de Waterhond op nummer 100. De boerderij viel op omdat er een grote houten hondenkop aan de bovenkant van de stal was aangebracht. Volgens de toenmalige bewoner Schouten zou deze kop daar zijn aangebracht omdat een St. Bernhardhond een kind uit de Ringvaart had gered. Dit laatste kan waar zijn, maar volgens Daniel Hooft Gerritz., Vrijheer van Vrijheer van Vreeland, eigenaar van de boerderij in de 18e eeuw werd de boerderij zo genoemd ter herinnering aan de scheldnaam van de Amsterdammers in hun strijd tegen de Gelderschen in 1508. In 1796 verkocht hij zijn Watergraafsmeersche bezitting met 27 morgen land voor ƒ 20.200 aan Jacob van Coesandt, Heemraad en Schepen van Watergraafsmeer.

Vóór Daniel Hooft Gerritz. was Willem Hooft, Commissaris van Amsterdam en Heemraad en Dijkgraaf van Nieuwer-Amstel eigenaar. Hij kwam er ’s zomers van de vermoeienissen van het stadsleven uitrusten.

. Voor het huis familie en personeel van veehouder Theodorus Hendrikus Schouten en zijn vrouw Christina Schouten-Pouw, die van 1898 tot 1931 op de boerderij hebben gewoond. De foto dateert uit 1903 – Foto; Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Familie Schouten
Vanaf 1898 tot 1931 woonde de familie van veehouder Theodorus Hendrikus Schouten en Christina Schouten-Pouw met hun vele kinderen, voornamelijk dochters, op de boerderij. Op de woningkaart uit het Stadsarchief is te lezen dat zij Rooms Katholiek waren, dat de heer des huizes in Wageningen was geboren en dat zijn vrouw uit Diemen afkomstig was. Er is weinig bekend van deze familie maar uit bovenstaande foto is wel op te maken dat het een welvarend gezin was. Het feit alleen al dat er in die tijd een ‘statiefoto’ is gemaakt wijst in die richting.

Foto 03 de Waterhond foto van Peter Hormeyer rond 1960 – Alle rechten voorbehouden

Familie van Rijn
Van 1931 tot 1937 woonde de familie van Hendricus en Alida van Rijn in de Waterhond. Ik sprak zoon Harry (1928) die mij vertelde dat er naast koeien ook 2 zeugen werden gehouden. Als ze gedekt moesten worden konden ze terecht bij Koehler die een tuinderij had op Ooster Ringdijk nr. 65, maar ook berenhouder was. Deze tuinderij is gesloopt in 1976.

Toen op het land achter de boerderij het volkstuincomplex Nieuwe Levenskracht werd aangelegd verhuisde het gezin naar Uitweg 145 in Amsterdam West. In een trailer werd al het vee, de koeien en de zeugen, naar boerderij Tienhoven op de Uitweg vervoerd.

De boerderij stond naast Sportpark Middenmeer met veel voetbalvelden. Op de foto een voetbalwedstrijd van een team van a.v.v. Animo tegen een team van a.v.v. Amstel – Alle rechten voorbehouden

Familie Jan Verbrugge
Na de familie van Rijn hebben leden van de familie Verbrugge in de boerderij gewoond. (van 1937 tot 1960).

Kleinzoon Robert Meeuwisse vertelde dat opa Jan Verbrugge een gezin had met 17 kinderen. Hij vindt het bijzonder dat zijn opa het gras van het voetbalveld van het naastgelegen Ajax-stadion De Meer maaide. Zijn opa is in de oorlog dood gevonden in de stal. Hij had zich die dag (6 maart 1942) moeten melden op het bureau omdat er op de boerderij illegaal geslacht werd maar dat is er dus niet meer van gekomen.

Zijn zoon, kleinzoon Robert dacht Jaap, is toen verder gegaan met het bedrijf. Oma Johanna Verbrugge heeft haar laatste dagen doorgebracht in een klein huisje in de Linnaeusdwarsstraat (nr. (de z.g. Hibsekrib) De moeder van Robert heette Aagje Verbrugge. Alle kinderen hadden bijna dezelfde naam: b.v. Aagje Diena en de volgende heette Diena Aagje. Hetzelfde was het geval bij de jongens: Johannes Hendrikus, Hendrikus Johannes.

Foto van een wedstrijd van a.v.v. Animo tegen r.k.s.v. De Meer – Op de achtergrond de Waterhond – Foto: John Haen – Alle rechten voorbehouden

Laatste bewoner
De laatste bewoner was Karel Smit. Volgens Harry van Rijn heeft Karel eens een gouden tientje in de grond gevonden op de plek waar een schuur had gestaan.

Ook Boerderij de Waterhond moest worden afgebroken voor de aanleg van de ringweg rond Amsterdam. Dat gebeurde in 1984.

De situatie anno 2017. Na de sloop is hier de rondweg, de A10, rond Amsterdam gerealiseerd. Links beneden in de dijk stond de Waterhond – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Onder de onderstaande informatie over het boek Boerderijen in de Watergraafsmeer staat een lijst met alle verhalen uit het boek, die op deze site staan.

Bovenstaand verhaal is afkomstig uit mijn boek
Boerderijen in de Watergraafsmeer – Van Anna Hoeve tot Vergulden Eenhoorn.

Verkrijgbaar voor € 19,20 bij Linnaeus Boekhandel – Middenweg
of bij Jo Haen vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Onderstaand de lijst met linken van de verhalen uit het boek

01 – Boerderij Voorheen, Kruislaan 350/hoek Ooster Ringdijk
02 – De Annahoeve, herinnering aan een tijd die voorbij is
03 – De Vergulden Eenhoorn
04 – Melkboer Prins van de Vergulden Eenhoorn
05 – Bij opa Gerrit Kars in de Vergulden Eenhoorn
06 – Boerderij Pavonia, Ooster Ringdijk 15
07 – De laatste boer in de Watergraafsmeer, Schagerlaan
08 – Hofstede Winterbouw Ooster Ringdijk 74
09 – Boerderij Egassan Ooster Ringdijk 75
10 – Boerderij de Waterhond Ooster Ringdijk 100
11 – Boerderij Voorland Ooster Ringdijk 110
12 – Boerderij de Meerhoek Ooster Ringdijk 140
13 – Boerderij Middenmeer Middenweg 333
14 – Boerderij Goed Genoeg Middenweg 261
15 – Boerderij Meerlust, Middenweg 86-88
16 – Boerderijtje van David Slagt
17 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 4
18 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 120
19 – Boerderij De Jonge Zaaijer Weesperzijde 225 (was 42)
20 – Boerderij Rust na Onrust Duivendrechtsekade 20

Share.

1 reactie

Leave A Reply