11 – Boerderij Voorland Ooster Ringdijk 110

0

Bovenstaande foto van Boerderij Voorland is gemaakt door Peter Hormeijer

Harry van Rijn (1928) zou, gezeten in zijn leunstoel in zijn geriefelijke flat in Diemen, de plek kunnen zien waar Boerderij Voorland heeft gestaan en waar nu de auto’s over de A10 razen, ware het niet dat het zicht belemmerd wordt door flatgebouwen en bomen. Boerderij of hofstede Voorland waar zijn moeder, de weduwe Anna M.A. van Rijn-van der Kroon vanaf 1955 tot de afbraak in 1984 met haar zoon Jan heeft gewoond.

Ooster Ringdijk met links boerderij Voorland en het fietspad naar de sportvelden van Sportpark Voorland en Middenmeer (Foto: Beeldbank Amsterdam) – Alle rechten voorbehouden

Pieter van Winter was ook eigenaar van de hofstede met dezelfde naam aan de Middenweg 401
De boerderij aan de Ooster Ringdijk was in 1692 gebouwd door Eduard Emtinck, assuradeur en handelaar op Frankrijk en Spanje, en heette eertijds ‘de Parel’. Hij verkocht de Parel in 1723 aan Gilles van Hoven, baljuw en dijkgraaf van Watergraafsmeer. In 1785 kwam de hofstede in handen van Pieter van Winter die er de naam Voorland aan gaf. Pieter was ook eigenaar van de hofstede met dezelfde naam aan de Middenweg 401. Hij liet een laan van het ene Voorland naar het andere Voorland aanleggen over grond van Adam Hackman, toen eigenaar van het nabijgelegen Sorgwijk, op welks grond later boerderij Meerhoek, Ooster Ringdijk 100 werd gebouwd. In 1934 werd de hofstede aan de Middenweg gesloopt om plaats te maken voor Ajax-stadion de Meer

Boerderij in ‘vakwerk’ opgetrokken
In de 20e eeuw hebben o.a. Jacob van Mourik en Roelof Koopmans met hun families op boerderij Voorland op de Ooster Ringdijk gewoond, totdat begin jaren 50 de weduwe Anna M.A. van Rijn-van der Kroon met haar zoon Jan haar intrek nam in deze typische boerderij met schuur, die in ‘vakwerk’ was opgetrokken, een zeldzaamheid in Noord Holland.

Koeien op de Ooster Ringdijk (Foto: Peter Hormeijer) – Alle rechten voorbehouden

Enige jaren in boerderij de Waterhond gewoond
Daarvoor had het gezin van Rijn enige jaren (van 1931 tot 1937) in boerderij de Waterhond, iets verderop, Ooster Ringdijk 100, gewoond, maar omdat er steeds meer grasland aan de boerderij onttrokken werd voor de aanleg van volkstuinen en sportvelden verhuisden ze naar een boerderij op de Uitweg in Amsterdam Osdorp. Maar in 1955 keerde Anna van Rijn, samen met haar zoon Jan, Harry was inmiddels getrouwd en woonde niet meer thuis, toch weer terug naar de Ooster Ringdijk en namen hun intrek in boerderij Voorland.
Ze hield er 20 koeien op na die bij gebrek aan grasland gedeeltelijk langs de dijk en gedeeltelijk in de “Wijkergouw” graasden en melk produceerden.

De melkbussen schoon op en naast het rek (Foto: Peter Hormeijer) – Alle rechten voorbehouden

Harry hield naast werk 100 varkens op de boerderij
Zoon Harry werkte 20 jaar bij het G.I.L.O. (Gemeentelijke Inspectie Lichamelijke Opvoeding), die Sportpark en Middenmeer onderhield, maar hield naast zijn werk 100 varkens op de boerderij van zijn moeder. Na zijn werk was hij daar altijd te vinden om de beesten te voeren, de stallen schoon te houden enz. Een aantal scharrelde regelmatig rond in de boomgaard. Ze schreeuwden altijd voordat ze voer kregen en dat was een goed teken, volgens hem. “Zolang ze schreeuwen zijn ze gezond!” Hij hielp uiteraard ook mee met het koeien melken en andere werkzaamheden op de boerderij als dat nodig was.
Er was volgens hem geen brongas, wel water en electra. In het voorjaar werd de haard naar zolder gebracht en in oktober, als de koeien weer op stil gingen, weer naar beneden gehaald.

Harry van Rijn (1928) thuis in zijn flat in Diemen – 2017 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

In 1984 moest boerderij Voorland worden afgebroken vanwege de aanleg van de ringweg, de A 10, rond Amsterdam. Een groot verlies voor de familie van Rijn maar ook voor de Watergraafsmeer.

De situatie anno 2017 met rechts de A 10. Tot 1984 stond hier boerderij Voorland – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Onder de onderstaande informatie over het boek Boerderijen in de Watergraafsmeer staat een lijst met alle verhalen uit het boek, die op deze site staan.

Bovenstaand verhaal is afkomstig uit mijn boek
Boerderijen in de Watergraafsmeer – Van Anna Hoeve tot Vergulden Eenhoorn.

Verkrijgbaar voor € 19,20 bij Linnaeus Boekhandel – Middenweg
of bij Jo Haen vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Onderstaand de lijst met linken van de verhalen uit het boek

01 – Boerderij Voorheen, Kruislaan 350/hoek Ooster Ringdijk
02 – De Annahoeve, herinnering aan een tijd die voorbij is
03 – De Vergulden Eenhoorn
04 – Melkboer Prins van de Vergulden Eenhoorn
05 – Bij opa Gerrit Kars in de Vergulden Eenhoorn
06 – Boerderij Pavonia, Ooster Ringdijk 15
07 – De laatste boer in de Watergraafsmeer, Schagerlaan
08 – Hofstede Winterbouw Ooster Ringdijk 74
09 – Boerderij Egassan Ooster Ringdijk 75
10 – Boerderij de Waterhond Ooster Ringdijk 100
11 – Boerderij Voorland Ooster Ringdijk 110
12 – Boerderij de Meerhoek Ooster Ringdijk 140
13 – Boerderij Middenmeer Middenweg 333
14 – Boerderij Goed Genoeg Middenweg 261
15 – Boerderij Meerlust, Middenweg 86-88
16 – Boerderijtje van David Slagt
17 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 4
18 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 120
19 – Boerderij De Jonge Zaaijer Weesperzijde 225 (was 42)
20 – Boerderij Rust na Onrust Duivendrechtsekade 20

Share.

Leave A Reply