13 – Boerderij Middenmeer Middenweg 333

0

Op bovenstaande foto rechts boerderij Middenmeer en op de achtergrond bus A. Foto genomen rond 1930. Foto: Beeldbank Amsterdam

Op de hoek van de Kruislaan en de Middenweg, op de plaats waar zich van 1935 tot 1985 de Blindengeleidehondenschool bevond, in cavel 56, lag in de 18e eeuw de hofstede Midden-Meer. Die hofstede werd in 1701 gebouwd door Abraham Dormieux, een uit Frankrijk gevluchte Hugenoot, die er een kwarteeuw woonde en haar op 4 november 1726 voor ƒ 13.200,- aan Jacob Faas verkocht.

’s Winters maakte hij een tochtje naar zijn buiten in de Meer

’s Winters woonde hij op de Heerengracht bij de Vijzelstraat, maar ’s zomers was hij op zijn hofstede, annex buitenplaats, te vinden. Soms ging hij ’s winters, als er sneeuw lag, in zijn met een paard bespannen slee, een tochtje naar zijn buiten in de Meer maken. Dan werden de kachels daags te voren aangemaakt en dan verbleef hij er enkele dagen. In 1728 werd hij Heemraad en Schepen van de Watergraafsmeer en van hem werd getuigd dat hij uitstekend met de toestand van de Meer op de hoogte was, waaraan het bezit van de hofstede Midden Meer niet vreemd geweest zal zijn. Hij deed veel voor de verzorging van de wegen in Watergraafsmeer.

Heemraad van de Watergraafsmeer
Na zijn dood in 1740 verkocht zijn tweede vrouw, Christina van Kuyck, de hofstede Midden-Meer met tien morgen land voor ƒ 9.000,– aan Prof. Dr. Johannes Burmannus (waar de Burmanstraat naar genoemd is). Hij was van 1745 tot 1748 Heemraad van de Watergraafsmeer en Hoogleraar in de Kruidkunde en Botanie.
Carl Linnaeus, de beroemde Zweedse plantkundige, logeerde een half jaar bij Johannes Burmannus en het is zeer waarschijnlijk dat hij diens hofstede in de Meer heeft bezocht.Burmannus was een vermogend man. Hij hield er een span paarden op na en had een groot aantal patiënten. Hij stierf in 1779 waarna zijn zoon Nicolaas Laurens de hofstede erfde.

De prijzen van de hofsteden daalden helaas aan het eind 18e eeuw steeds meer (o.a. door tiërcering en slecht onderhoud). In 1802 was Middenmeer nog maar ƒ 3000,– waard en werd in 1809, zoals zoveel andere buitenplaatsen in die tijd, afgebroken.

Boerderij Middenmeer in 1934 – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Kleine boerderij, ook Middenmeer genaamd
Later is er op het terrein een kleine boerderij, ook Middenmeer genaamd, gebouwd waar rond 1900 Lambertus Barend Koopmans (1873) met zijn vrouw Marie Cornelia Schröder (1871-1921) en hun 10 kinderen woonden. Als beroep staat op zijn woningkaart koetsier genoemd.

Jan Michel Koopmans
Zijn zoon Jan Michel Koopmans (1899), getrouwd met Hestertje Maria Eikelhof (1906) heeft nog tot 1935 in het huis gewoond, maar verhuisde toen naar boerderij Meergenoegen aan de Kruislaan 120. Hij heeft daar tot 1958 gewoond waarna hij met zijn zoon Dirk (1932) naar Ouder-Amstel verhuisde. Die boerderij is toen afgebroken en de grond werd onderdeel van de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

In 1935 werd de blindengeleidehondenschool geopend – Foto; Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Blindengeleidehondenschool, geopend in 1935
In 1935 opende Prinses Juliana in boerderij Middenmeer een Blindengeleidehondenschool. In 1985 moest men wegens te hoge huur uitwijken naar een andere locatie (in Amstelveen) en werd Middenmeer afgebroken. Op deze plek verrezen enkele flatgebouwen, waaronder de Teslatoren op de hoek van de Kruislaan.

De wijk Middenmeer en sportpark Middenmeer zijn genoemd naar de voormalige boerderij en houden zo de naam levend.

De situatie in 2014. Op de voorgrond de Teslatoren – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Onder de onderstaande informatie over het boek Boerderijen in de Watergraafsmeer staat een lijst met alle verhalen uit het boek, die op deze site staan.

Bovenstaand verhaal is afkomstig uit mijn boek
Boerderijen in de Watergraafsmeer – Van Anna Hoeve tot Vergulden Eenhoorn.

Verkrijgbaar voor € 19,20 bij Linnaeus Boekhandel – Middenweg
of bij Jo Haen vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Onderstaand de lijst met linken van de verhalen uit het boek

01 – Boerderij Voorheen, Kruislaan 350/hoek Ooster Ringdijk
02 – De Annahoeve, herinnering aan een tijd die voorbij is
03 – De Vergulden Eenhoorn
04 – Melkboer Prins van de Vergulden Eenhoorn
05 – Bij opa Gerrit Kars in de Vergulden Eenhoorn
06 – Boerderij Pavonia, Ooster Ringdijk 15
07 – De laatste boer in de Watergraafsmeer, Schagerlaan
08 – Hofstede Winterbouw Ooster Ringdijk 74
09 – Boerderij Egassan Ooster Ringdijk 75
10 – Boerderij de Waterhond Ooster Ringdijk 100
11 – Boerderij Voorland Ooster Ringdijk 110
12 – Boerderij de Meerhoek Ooster Ringdijk 140
13 – Boerderij Middenmeer Middenweg 333
14 – Boerderij Goed Genoeg Middenweg 261
15 – Boerderij Meerlust, Middenweg 86-88
16 – Boerderijtje van David Slagt
17 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 4
18 – Boerderij Meergenoegen Kruislaan 120
19 – Boerderij De Jonge Zaaijer Weesperzijde 225 (was 42)
20 – Boerderij Rust na Onrust Duivendrechtsekade 20

Share.

Leave A Reply