1926 – Kampement in het Pinksterweekend in de Watergraafsmeer

1

Te Oud-Watergraafsmeer is in de Pinksterdagen van mei 1926 een intern. Betooging der Arbeiders Jeugd Centrale gehouden. Er was een enorm tentenkamp opgeslagen.
Zondagavond marcheerde de gansche troep groot 7000 personen, door Amsterdam.
Borden gaven de nationaliteiten aan.

De oprichting van de AJC op 18 maart 1918 door het Komitee voor Jeugdontwikkeling was een gezamenlijk initiatief van de Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). De AJC had tot doel de arbeidersjeugd zowel lichamelijk als geestelijk op te voeden en te ontwikkelen en was de opvolger van de Jongelieden Organisaties van de SDAP. De AJC streefde ernaar het socialistisch cultuurideaal in eigen gelederen te realiseren. Zo ontwikkelden zich karakteristieke omgangsvormen – zonder alcohol en tabak – met een eigen manier van kleden, feestvieren en vrijetijdsbesteding die men later als typische ‘AJC-stijl’ meende te herkennen. Wandelen, kamperen en lichaamsoefeningen hoorden daarbij en zingen, muziek, volksdans en lekenspel. AJC’ers kampeerden op eigen terreinen, zoals bij de Paasheuvel in Vierhouten.

Daarnaast was de AJC ook actief op het politiek-culturele vlak. Het socialistische cultuurideaal werd gevoed door activiteiten als volksdansen, muziek, zang en lekenspel, die het gemeenschapsgevoel versterkten. Talrijke openbare manifestaties zoals jeugdfeesten en 1 mei demonstraties vormden de politieke geest. B.v. het Pinksterweekend in mei 1926 te Oud-Watergraafsmeer zoals op bijgaande foto’s te zien is.

Foto’s: Beeldbank Amsterdam

Share.

1 reactie

  1. De A.JC was ik lid van in mijn jeugd in de watergraafsmeer. Ik ben van1947.Wij hadden bijeenkomsten en de club inderdaad met volksdansen en 1 mei altijd vrij en werd er om de 1 mei boom gedanst.De Paasheuvel in Vierhouten was door de leden van de NVV en de SDAP door zegeltjes te plakken bij elkaar gespaard en we gingen er op de fiets weekenden naar toe en sliepen of in de tenten op het terrein, of in het huis op de heuvel.Tot 1959 heeft de AJC bestaan.We hadden inderdaad ook bloesjes en een zakdoek om onze nek. In mijn herinnering altijd leuke dingen meegemaakt.

    Marion en Leo de Boer

Leave A Reply