Amstelstation

0

Bron: #Dwars editie 205


Amstelstation en omgeving ⏏
Plannen voor het gebied rond het Amstelstation, aan de oostkant, stammen van decennia geleden. Net vóór en na de eeuwwisseling was er veel betrokkenheid en kritiek van bewoners van met name het aangrenzende Julianapark.
In een buurtkrant uit 2003 tekenen we de volgende wensen op:
Het moet voor iedereen aangenaam vertoeven zijn in het stationsgebied
Een hoogwaardige, korte en veilige overstap tussen de verschillende openbaar vervoersvormen
Een levendig en intiem plein is gewenst, evenals speelruimte voor kinderen
Verkeersveiligheid moet verbeteren, m.n. voor voetganger en fietser
Nieuwe woningen en (deels) wijkgerichte voorzieningen kunnen de leefbaarheid en sociale veiligheid verbeteren
Bestaande bomen dienen zoveel mogelijk te worden behouden
In het uiteindelijk Stedenbouwkundig Plan Omgeving Amstelstation van 2010 werden die wensen maar matig gehonoreerd, vonden de kritische omwonenden. De stand van zaken halverwege de realisatie van het Plan is middels actuele foto’s vastgelegd en voorzien van commentaar rond bovenstaande 6 uitgangspunten. Onder het kopje Fietsen worden de ontwikkelingen van dit en vorig jaar samengevat.


Het Openbaar Vervoer ⏏
Er valt iets voor te zeggen om de treinreizigers te laten uitzwermen over de stationsomgeving op zoek naar fiets, tram of bus. De eventuele drukte wordt gespreid. De bezwaren lijken groter: de onwetende reizigers stuiten op een verwarrende OV-knoop waar ze vier kanten op kunnen om hun nadere bestemming te bereiken: de metro in het station, de tram bij de halte aan de noordoostzijde, de bus in het busstation aan de zuidoostzijde of de bus vóór het station bij de doorgaande weg aan de oostzijde.
Of een overstap zo hoogwaardig, kort en veilig genoemd mag worden is zeer de vraag.


Bomen ⏏
Omwonenden hebben zich altijd fanatiek verzet tegen de grootschalige bomenkap die enkele jaren geleden is geëffectueerd. De noodzaak, de vermeende ziekte van bomen en de belofte dat er veel groen zou terugkeren werden nogal gewantrouwd.
Vooralsnog overheerst met name bij het busstation en de omgeving rond de tramhaltes, hier op de foto, een erg stenig en leeg karakter. Misschien is enig geduld op zijn plaats: de tijd zal leren of de omgeving van het station aangenaam en groen gaat worden.


Levendig plein ⏏
Het gebied in zijn huidige ontwikkelingen overziend gloort er nog nergens de belofte van een levendig en intiem plein. Een plek voor spelende kinderen is ook moeilijk voor te stellen. Met het Julianapark, Amsteldorp, de Omval en de van der Kunbuurt in de zeer nabije omgeving zou het Amstelstationgebied aantrekkelijk moeten kunnen zijn voor reizigers en omwonenden.
Een rustmoment op een bankje in een parkachtige omgeving, als het er al van komt lijkt het verre toekomstmuziek. Waar en hoe een levendig plein zou kunnen opbloeien is minstens zo denkbeeldig.


Verkeersveiligheid ⏏
Bewoners van Julianapark hebben indertijd gepleit voor een ongelijkvloerse oversteek: een brede passerelle als uitloop van het nu vóór het stationsgebouw geplande verblijfsgebiedje ‘op 1 hoog’ leek een mooie en vooral veilige oplossing.
Nu lijkt de situatie voor fietsers en voetgangers die uit Oost komen er alleen maar slechter op te zijn geworden. Er is een uiterst onoverzichtelijke oversteekplaats gekomen, waar het drukke verkeer in combinatie met het voorspelbare negeren van rood door fietsers en voetgangers voor veel gevaarlijke momenten dreigt te gaan zorgen.


Nieuwe woningen ⏏
De komende jaren zal er een gebouw verrijzen voor middenhuurwoningen en een supermarkt. Omwonenden hebben ooit bepleit het Amstelstationgebied en Julianapark veel nadrukkelijker te integreren. Er is echter een obstakel bij de inrichting van de openbare ruimte: de rij- en busbanen tussen het Prins Bernhardplein en de Overzichtsweg. Het schrappen van die verkeersader was geen optie in de ogen van de Amsterdamse verkeersdeskundigen. Overigens is met het ruimte maken voor busbanen ook rekening gehouden met het ooit doortrekken van het tramspoor richting Hugo de Vrieslaan.


Hoogbouw ⏏
Kritische omwonenden zijn zelden gecharmeerd van de komst van nieuwe hoogbouw. Vaak worden in woningen dichtbij het te ontwikkelen gebied zichtlijnen slechter en de hoeveelheid zonuren per dag lager.
De komst van hoogbouw was voor de betrokkenen van het Amstelstationgebied geen al te heikel punt, torens en middelhoogbouw hoorden nu eenmaal bij de nieuwe stad. Met grotere dichtheden had men meer moeite. Met het zogeheten groentje (een gepland stuk groen tussen Julianapark en het nieuwbouwblok A) is bouwvolume uit de allereerste plannen verdreven. Maar in de laatste fase van het plan zullen bij het Prins Bernhardplein vlakbij de bestaande kantoorbouw wel compacte en middelhoge gebouwen verrijzen.
Een toren van 100 meter is halverwege het planproces gesneuveld. Van een 100 meter toren direct aan het spoor bij de tunnel naar de Vrijheidslaan, dus daar waar nu een tramlus en tramhalte zijn gekomen, is ook nog enige tijd sprake geweest. Uiteindelijk is de Amstel Tower nu de enige echt hoge toren in het gebied, en zal dat ook blijven.


Aangenaam vertoeven ⏏
Om tot een kansrijke plek van aangenaam vertoeven uit te groeien zijn behalve voorzieningen stromen reizigers nodig. Maar van de hoofdtoegang van het station zullen weinig meer dan tramoverstappers gebruik maken. Fietsers kunnen alleen nog maar ondergronds parkeren, dus zij ‘duiken de grond in’. Voetgangers uit Zuid nemen de ingang aan de andere kant van het station. Voor busoverstappers zijn er andere routes en toegangen. Evenals voor voetgangers en fietsers uit Oost.
Het kille, stenige busstation vormt geen alternatief in dat opzicht. En ook verder dient zich niet direct een plek aan waar het wel eens gezellig zou kunnen worden, of het zou de stationshal zelf moeten worden.


Fietsen  ⏏
In 2018 zijn het nieuwe bus- en tramstation, de Amstel Tower – in gebruik als hotel en woonruimte voor studenten –, de parkeergarage onder de toren en het busstation, de nieuwe inrichting van het Julianaplein – met twee rijstroken, een busbaan, twee fietspaden en bomen – gerealiseerd.
Het komende jaar zal de gehele openbare ruimte zijn ingericht, zal er een nieuwe stationslift zijn en de inpandige fietsparkeergarage met 3.400 plekken in zijn geheel in gebruik worden genomen. Ook start de renovatie van het stationsgebouw dit jaar, volgend jaar wordt begonnen aan twee van de drie blokken voor woningbouw en voorzieningen (waaronder een supermarkt).
Met de situatie op deze foto, een krappe benauwde doorgang naar de ondergrondse fietsenstalling, hoeven fietsers het niet al te lang te doen.

Share.

Leave A Reply