Angst voor sloop in Amsterdamse wijken

0

Bron : De Telegraaf – Richard van de Crommert – 11 september 2019

Bewoners van Amsterdamse buurten als Amsteldorp, Roomtuintjes, IJplein en Tuinwijck zijn bezorgd over hun populaire wijkjes. In gemeentelijke documenten worden de buurten aangemerkt als ’strategische woningbouw locatie’. Wat dat precies betekent, weet niemand, maar gevreesd wordt dat corporatiewoningen tegen de vlakte aan gaan om plaats te maken voor hoogbouw.

Niemand ontkent dat er een grote behoefte aan woningen is in de stad. Er zijn veel te weinig woningen voor het aantal mensen dat in Amsterdam woont, dan wel in de hoofdstad wil gaan wonen. Maar de bewoners van de buurten die aangemerkt zijn als ’strategische woningbouw locatie’ voelen zich een stuk handel. Opvallend is dat de gemeente alleen gebieden aanwijst als strategische woningbouw locatie waar sociale huurwoningen staan. Koopwoningen lopen geen gevaar.

Een van die wijkjes is Amsteldorp in Oost. Het is de buurt die ten zuidoosten van het Amstelstation ligt, bekend van de in een lage polder gelegen rode daken. Vier weken geleden werd door de bewoners een raadsadres ingeleverd bij het stadhuis. Een van de ondertekenaars is Nico van Apeldoorn. „Ik ben een geboren Amsterdammer, maar het Amsteldorp is eigenlijk een geheim plekje in de stad. Er is ook maar een toegangsweg.”

Van Apeldoorn noemt het ’zeer bedenkelijk en verontrustend’ dat het grootste deel van de buurt, namelijk alle sociale huurwoningen op de gemeentelijke kaart voor woningbouw aangegeven staan als strategische woningbouw locatie’. „Wij begrijpen dat dit gaat over een langere termijn, maar toch.”

’Veel oudere mensen’
De onrust onder bewoners van het Amsteldorp is groot door de plannen om sociale woningen te gaan vervangen door nieuwbouw. In een bewonersbrief in Amsteldorp, verspreid onder bewoners van corporatiewoningen, staat: „Net als bewonersorganisaties in de verschillende andere wijken vinden we wel dat de gemeente erg voorbarig en onzorgvuldig is door hele wijken met betaalbare huurwoningen nu al aan te wijzen als mogelijke nieuwbouwlocaties, terwijl de woningen nog goed zijn en zelfs misschien opgeknapt gaan worden. We zullen dit dan ook, samen met andere bewonersgroepen, aan de gemeente laten weten.”

In Amsteldorp hebben de bewoners een raadsadres geschreven. – Foto: Richard Mouw – Alle rechten voorbehouden

Van Apeldoorn: „Het zijn woningen met grotendeels nog betaalbare huren waar mensen haast altijd naar tevredenheid wonen ondanks het feit dat het om kleine oudere woningen gaat. Ze staan in een prachtige en unieke wijk die stedenbouwkundig ideaal is: mix van koop- en huurwoningen, veel groen, geen doorgaand autoverkeer. Daar komt nog bij dat in onze wijk heel veel oudere mensen wonen en mensen met een laag inkomen waarvoor gewoon geen alternatieven zijn. Maar met sociale huurders hoef je blijkbaar geen rekening te houden.”

Geschrokken
Vier maanden geleden werd een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Tuinwijck, eveneens in Oost. Ook hen hangen bedreigen boven het hoofd. „Steeds wordt er gezegd dat er geen concrete plannen liggen. Maar hoe geloofwaardig is dat?”, zegt een groep bewoners die bij elkaar gekomen is in de woning van Jørgen Veerkamp. „Er zat iemand bij van de woningcorporatie, maar die mengde zich niet in de discussie. Toen er aan haar werd gevraagd, waarom ze aanwezig was, zei ze dat ze er zat als toehoorder en meer niet. En wij moeten dat geloven?”

Bewoners van Tuinwijck zijn bang dat hun groene woonwijk ten prooi valt aan de slopershamer. – Foto: Ronald Bakker – Alle rechten voorbehouden

In de wijk worden de volgens teksten verspreid door de bewoners: „Wij, bewoners van Tuinwijck in Amsterdam Oost, werden onlangs geconfronteerd met een wrang toekomst perspectief. De gemeente Amsterdam heeft namelijk bestaande buurten in Amsterdam Oost aangewezen als ‘strategische woningbouw locatie’. In gewoon Nederlands betekent dit dat deze woonbuurten worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouwappartementen in hoge dichtheid. Tot onze schrik staat ook Tuinwijck op de slooplijst.”

Verderop schrijven de bewoners: „Naast Tuinwijck zijn ook de Roomtuintjes, Amsteldorp, Tuindorp Frankendael en Wetbuurt Oost aangewezen als potentiële bouwlocaties in Amsterdam Oost. Voor de Van der Kunbuurt is al een principebesluit genomen tot sloop en de Rudolf Dieselbuurt is al grotendeels verdwenen.”

Cement van de samenleving’
Meest dreigend lijkt de situatie voor Tuinwijck, het lieflijk buurtje dat ligt ingeklemd tussen de sporen van het Muiderpoortstation. Wie de bewoners daar aanspreekt, hoort geen goed woord over de gemeentelijke schetsen. „De gemeente zou de sterke sociale structuren in de stad in stand moeten houden. Die zijn maatschappelijk heel veel waard. Door het wonen in dit soort wijkjes, waar veel mensen elkaar kennen, wordt gezorgd voor cement in de samenleving. Dat verdwijnt als er hier een paar woontorens komen. In de jaren negentig werd nog tegen ons gezegd dat Tuinwijck een sociale motor is en prima draait. Nou, dat is nog steeds zo.”

Van Apeldoorn hoort soortgelijke geluiden in Amsteldorp. „Het is een tamelijk hechte club mensen dat hier woont. De huurwoningen die hier staan zijn niet zomaar een plek waar je iets anders neer kunt zetten. De woningen zijn nog goed. Ze zijn klein, misschien oud, maar iedereen woont er tot grote tevredenheid. Als je dan opeens leest dat wij zijn een plek zijn waar ze wellicht iets nieuws willen neerzetten, dat valt niet lekker.”

Het raadsadres is ingediend om de zorgen te uiten. „Het gekke is alleen dat we nooit een bevestiging van de gemeente hebben. En aan hoogbouw hebben we rond het Amstelstation inmiddels genoeg. We worden ingesloten door hoogbouw. Maar ik snap dat iedereen hier wil wonen. Het is een geweldige locatie. We hebben hier de beste frietverkoper van Oost. In een kwartier sta je met je fiets in het centrum. En in twee minuten zit je op de A10. Wie zou hier niet willen wonen?”

Reactie stadsbestuur

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel van Oost wil desgevraagd wat van de onrust wegnemen. „Niemand wordt op straat gezet”, zegt hij. „Wel is het zo dat als ergens een ov-knooppunt ontstaat, we daar als stad vaak gaan verdichten. Dan gebeurt er iets met de woningbouw er omheen. Wat Tuinwijck betreft, wordt er in de toekomst mogelijk serieuzer gebruik gemaakt van het Muiderpoortstation. Dus er zijn contacten met Prorail, de NS en betreffende woningbouwcorporaties. Maar dat is wel iets voor de verre toekomst. Ik denk niet dat ik in mijn leven nog ga meemaken dat het buurtje daar verdwijnt. Vergeet niet dat niets altijd hetzelfde blijft in een stad. Als ik bewoner was, zou ik me alle zorgen besparen en genieten van het prachtige groene wijkje. Er gaat nog lang niets gebeuren.”

Share.

Leave A Reply