Browsing: a.s.c. T.I.W.

Hoe het allemaal begon voor a.s.c. T.I.W.
TIW = Trainen Is Winnen
In het begin van de 20ste eeuw bleek sporten niet alleen een privilege voor de gegoede burgerij, maar ook voor de arbeidersklasse.
Na eerst de oprichting van allerlei woningbouwverenigingen voor betere woonvoorzieningen en speeltuinverenigingen voor de kinderen ontstonden diverse voetbalverenigingen als hobby voor Opa, Vader en zoon, naast hun dagelijkse noeste arbeid. Die verenigingsdrift was een logisch gevolg van de arbeidersemancipatie , de werkman was niet langer alleen een loonslaaf. Zo ook in 1921 voor de ‘Zuidse’ arbeiders met de oprichting van TIW, naar een initiatief van de heer H. Ch. Wigt. Een zandlandje, waar later de oude RAI zijn domicilie vond, werd het eerste trapveld.
schema

1 2 3 4