Browsing: a.v.v. FIT

a.v.v. FIT

De heugelijke gebeurtenis van de geboorte van ons ‘FIT’ vond plaats in de Jacob van Campenstraat en nog zeer vele jaren zou ‘de Pijp’ de bakermat van ‘FIT’ blijven. Zoals toen te doen gebruikelijk was, werd op een stuk zandgrond gespeeld en werd door petten en jassen het doel aangegeven.

Het enthousiasme van de jonggeborene werkte aanstekelijk op enkele ouders en toen deze ook hun medewerking gingen verlenen kwam er wat meer lijn in het clubje, dat toen ‘De Germaan’ heette. Doelpalen werden aangeschaft en in vol tenue ging men zondags met een handkar, waarop de doelpalen, naar een stuk land, waar thans ongeveer de Haringvlietstraat is. Reeds in september 1923 trad men toe tot de ‘Jeugd-Voetbal-Bond-Amsterdam’. Hierdoor werden wij verplicht de naam ‘De Germaan’ te wijzigen. Na veel wikken en wegen werd de naam ‘FIT’ gekozen en tevens onze oranje-zwarte kleuren aangenomen.

Het volgende jaar, dus 1924, ging men over naar de Amsterdamse Volks Voetbalbond. Gelijktijdig werd samen met de vereniging ‘Schollenbrug’ een echt grasveld aan de Groenelaan in gebruik genomen. De vreugde was echter van korte duur, want reeds na enkele weken werd het veld afgekeurd en moest men weer terug naar het zand. De vereniging  ‘Schollenbrug’ overleefde deze teleurstelling niet, waardoor verscheidene leden en bestuursleden tot ‘FIT’ toetraden, welke zich spoedig tot zeer goede leiders zouden ontpoppen.

Na enige jaren met wisselend succes in de ‘Volks’ te hebben gespeeld ging ‘FIT’ over naar de A.V.B. en verhuisde toen naar het destijds roemruchte ‘Middenweg 86’.


Wie weet de namen en het jaartal?
——————-
Ik zit zelf rechts van de bal…en achter mij staat Eddy de Oude..(volgens mij had Eddy zijn vader een slagerij in de Pretoriustraat) … naast dhr de Ruijter staat Rolf Nederlof… en daar houdt het voor mij een beetje op en ik denk dat het ongeveer 73/74 moet zijn geweest … ik zal er nog eens goed over nadenken.

Cor Canon

Share.
1 2 3