Browsing: a.v.v. FIT

a.v.v. FIT

De heugelijke gebeurtenis van de geboorte van ons ‘FIT’ vond plaats in de Jacob van Campenstraat en nog zeer vele jaren zou ‘de Pijp’ de bakermat van ‘FIT’ blijven. Zoals toen te doen gebruikelijk was, werd op een stuk zandgrond gespeeld en werd door petten en jassen het doel aangegeven.

Het enthousiasme van de jonggeborene werkte aanstekelijk op enkele ouders en toen deze ook hun medewerking gingen verlenen kwam er wat meer lijn in het clubje, dat toen ‘De Germaan’ heette. Doelpalen werden aangeschaft en in vol tenue ging men zondags met een handkar, waarop de doelpalen, naar een stuk land, waar thans ongeveer de Haringvlietstraat is. Reeds in september 1923 trad men toe tot de ‘Jeugd-Voetbal-Bond-Amsterdam’. Hierdoor werden wij verplicht de naam ‘De Germaan’ te wijzigen. Na veel wikken en wegen werd de naam ‘FIT’ gekozen en tevens onze oranje-zwarte kleuren aangenomen.

Het volgende jaar, dus 1924, ging men over naar de Amsterdamse Volks Voetbalbond. Gelijktijdig werd samen met de vereniging ‘Schollenbrug’ een echt grasveld aan de Groenelaan in gebruik genomen. De vreugde was echter van korte duur, want reeds na enkele weken werd het veld afgekeurd en moest men weer terug naar het zand. De vereniging  ‘Schollenbrug’ overleefde deze teleurstelling niet, waardoor verscheidene leden en bestuursleden tot ‘FIT’ toetraden, welke zich spoedig tot zeer goede leiders zouden ontpoppen.

Na enige jaren met wisselend succes in de ‘Volks’ te hebben gespeeld ging ‘FIT’ over naar de A.V.B. en verhuisde toen naar het destijds roemruchte ‘Middenweg 86’.


Bovenste rij v.l.n.r.: ?, ? , Henk de Bruin, Fred van Ark, Wout van Ark, Bab Hoeben jr, ?, Ko Hagen, Hans Smolders en Luuk Riesenbeek
Middelste rij v.l.n.r.: Joop ?, Jan Onsinga, ?, Lau Joosten, Bab Hoeben sr, ?, de Bruin, ?, ? en Fokke Maijer
Onderste rij v.l.n.r.: Ruud Slotboom, ?, Dick de Wit, Bram Braxhoofden, Wim Overweg, Ron Philippie, Peter Slotboom en Eef van Dongen

Gr.,
Yvonne Joosten – d’Haan

Share.