Browsing: a.v.v. FIT

a.v.v. FIT

De heugelijke gebeurtenis van de geboorte van ons ‘FIT’ vond plaats in de Jacob van Campenstraat en nog zeer vele jaren zou ‘de Pijp’ de bakermat van ‘FIT’ blijven. Zoals toen te doen gebruikelijk was, werd op een stuk zandgrond gespeeld en werd door petten en jassen het doel aangegeven.

Het enthousiasme van de jonggeborene werkte aanstekelijk op enkele ouders en toen deze ook hun medewerking gingen verlenen kwam er wat meer lijn in het clubje, dat toen ‘De Germaan’ heette. Doelpalen werden aangeschaft en in vol tenue ging men zondags met een handkar, waarop de doelpalen, naar een stuk land, waar thans ongeveer de Haringvlietstraat is. Reeds in september 1923 trad men toe tot de ‘Jeugd-Voetbal-Bond-Amsterdam’. Hierdoor werden wij verplicht de naam ‘De Germaan’ te wijzigen. Na veel wikken en wegen werd de naam ‘FIT’ gekozen en tevens onze oranje-zwarte kleuren aangenomen.

Het volgende jaar, dus 1924, ging men over naar de Amsterdamse Volks Voetbalbond. Gelijktijdig werd samen met de vereniging ‘Schollenbrug’ een echt grasveld aan de Groenelaan in gebruik genomen. De vreugde was echter van korte duur, want reeds na enkele weken werd het veld afgekeurd en moest men weer terug naar het zand. De vereniging  ‘Schollenbrug’ overleefde deze teleurstelling niet, waardoor verscheidene leden en bestuursleden tot ‘FIT’ toetraden, welke zich spoedig tot zeer goede leiders zouden ontpoppen.

Na enige jaren met wisselend succes in de ‘Volks’ te hebben gespeeld ging ‘FIT’ over naar de A.V.B. en verhuisde toen naar het destijds roemruchte ‘Middenweg 86’.

Ik heb bij de vervaardiging van de jubileumkalender (1983) het genoegen gehad met vele oud Fitters (ook enige oprichters) te hebben gesproken etc.
Allemaal, ook mijn vader, zeiden: het is gewoon FIT.
Ik heb “feel fit” even gebruikt om het (van oorsprong) engelse fit te benadrukken.
Verder “feel fit” dus direct vergeten.
Het is net als bij Arjan Robben: hij is fit of niet fit.
Iedereen van die oorspronkelijke oprichters heeft tegen mij gezegd: er behoren geen puntjes tussen.
Helaas, meer bewijs heb ik niet.

Hans Smolders

Share.

Nog voordat clubs aan de voorbereiding van het seizoen 2017 – 2018 zijn begonnen, heeft één team de zondag vijfde klasse C al verlaten. FIT besloot alsnog haar eerste elftal terug te trekken, ondanks dat het door de KNVB werd ingedeeld.

Het eerste elftal waaiert uit en er bleek onvoldoende aanwas binnen te komen om een nieuw selectieteam te formeren. Er bleek voldoende aanwas binnen te komen om een nieuw selectieteam te formeren. “Bij selectievoetbal zitten bepaalde verplichtingen. Je ziet dat onze leden meer in recreatieverband willen voetballen”, legt vice-voorzitter Jurriaan van den Eijkhof uit. “FIT bestaat bijna volledig uit vriendenteams en spelen op laag niveau. Dat is een beetje ons DNA geworden. Ook ons eerste elftal heeft de afgelopen jaren voornamelijk bestaan uit (studenten)vriendenteams. Het uitwaaien zie je vaker met zulke teams.”

De club is momenteel druk bezig met het afronden van de bouw van een nieuw clubhuis, samen met Wartburgia. Van den Eijkhof hoopt dat dit FIT nieuwe impulsen geeft, ook voor aanwas van nieuwe spelers. “Een nieuwe accommodatie moet daar volgens ons wel bij helpen. Dan zullen we waarschijnlijk ook weer een eerste elftal installeren.”

FIT eindigde jaar in jaar uit in het rechterrijtje van de vijfde klasse. Afgelopen jaar werd de club uit Amsterdam-Oost laatste in de vijfde klasse D. De vijfde klasse C, waar FIT was ingedeeld, kent komend seizoen dertien ploegen.

Share.