Browsing: a.v.v. TOS-Actief


T.O.S. is opgericht op 18 oktober 1912 in de kelder van mandenmaker Slichting in de Lange Leidsedwarsstraat. De nieuwe leden, afkomstig uit verschillende delen van de stad Amsterdam, vonden een plaatsje op de manden of eenvoudig op de grond. Alle begin was natuurlijk moeilijk, problemen genoeg. Het te gebruiken terrein was bijvoorbeeld ver uit de buurt, in Sloterdijk bij de wereldbibliotheek.

Elke week moesten opnieuw de doelpalen gezet worden en de krijtlijnen werden met de hand getrokken. Krijt tussen de handen laten lopen en een ander er achteraan met een ketel water om het nat maken. Van de Sloterdijk naar de Kruislaan en vandaar weer naar Middenweg 86.

Mevrouw Witteveen op het erf van de boerderij

Mevrouw Witteveen op het erf van de boerderij

In het mooi uitgevoerde blad uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van TOS-Actief las ik de geschiedenis van beide clubs. Net als vele andere voetbalverenigingen opgericht in het begin van de 20e eeuw. Bijna allemaal zijn ze ontstaan vanuit het straatvoetbal.

Ik las over de vele veranderingen van speelveld, ook een bekend verhaal bij andere clubs.
Zo hebben zowel TOS als Actief ooit gespeeld op een veld achter Middenweg 86.

‘Het stuk land was particulier eigendom van een boer. Het zat vol kuilen omdat er een oude drinkput in de grond zat die voor verzakkingen zorgde. Omkleden gebeurde in een klein houten gebouwtje en wassen deed je met een blikje. Eerst het kroos uit de sloot wegspatten en dan wassen. Later kwam er een primitieve zelfbedieningsdouche’, lees ik in het blad.

Bij mijn zoektocht naar boerderijen in de Watergraafsmeer kwam ik in aanraking met de heer Somers, die mij vertelde over zijn grootouders, de heer en mevrouw Witteveen, die een boerderij hadden aan de Middenweg, waarachter werd gevoetbald. Ongeveer op de plek van het vroegere Cosy Corner, Middenweg 86, tegenover de Fraunhoferstraat.

De heer Somers vertelde mij dat s.v. De Meer daar gevoetbald had. Maar dit moet volgens mij ook de boerderij zijn waarachter TOS en Actief hebben gespeeld. Bij de familie Somers hangt een schilderijtje in de huiskamer waarop die boerderij is afgebeeld. Ik mocht er een foto van maken en ook kreeg ik een foto van zijn oma, staande in de tuin van de boerderij, met een koe aan de hand.

Ik heb die foto’s hieronder geplaatst als herinnering aan de plek waar het ook voor TOS-Actief allemaal ooit begonnen is, al was het niet het allereerste veld waarop ze speelden.
In de jaren 20 van de vorige eeuw is de boerderij afgebroken.

Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie eeuwfeest.

Jo Haen

Share.


06 oktober 2012

Namens Vrienden van Watergraafsmeer wil ik TOS-Actief feliciteren met het 100-jarig bestaan. Een geweldige mijlpaal en dat moet gevierd worden natuurlijk.

Ik was aanwezig op de receptie die zaterdag in een grote feesttent op het terrein werd gehouden. Verschillende sprekers waaronder de stadsdeelvoorzitster Fatima Elatik en een afgevaardigde van de K.N.V.B. prezen de club de hemel in. Vooral de slogan “Groot geworden door klein te blijven” sprak ze heel erg aan.

Er is een prachtig uitgevoerde glossy gemaakt , waarvan het eerste exemplaar door de voorzitter Tom Fresen werd overhandigd aan Marciano Vink die als jongen bij de club heeft gespeeld. Hij was blij met het blad, maar vooral met het shirt van de club, dat hij helaas nooit had gedragen omdat de jeugd een ander shirt droeg.
Ook vertelde hij dat als hem gevraagd werd waar hij had gevoetbald hij altijd eerst TOS-Actief noemde en dan AJAX en Genua !

Alle aanwezigen kregen daarna een exemplaar van de glossy uitgereikt. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het blad natuurlijk meteen door iedereen bekeken en geprezen.

Wij hebben op onze site een pagina aangemaakt voor TOS-Actief en doen een oproep aan alle leden en oud-leden om zoveel mogelijk foto’s, liefst gescand op 300 res., in te sturen, zodat wij die onder het verhaal kunnen gaan plaatsen en ook deze pagina, net als de al bestaande voetbalpagina’s, een groot succes zal worden.

Nogmaals: van harte en nog minstens 100 jaar erbij.

Namens Vrienden van Watergraafsmeer,
Jo Haen en Ron de Wit

Met dank aan Tom Fresen voor de uitnodiging.

Share.

Lange Leidsedwarsstraat – ± 1905 . De Lange Leidsedwarsstraat waar op 18 oktober 1912 in de kelder van mandenmaker Sligting de oprichters voor de eerste keer bij elkaar kwamen. Foto: Beeldbank Amsterdam .

Het begon allemaal met de vereniging T.O.S. (Tot Overwinning Streven).
T.O.S. is opgericht op 18 oktober 1912 in de kelder van mandenmaker Slichting in de Lange Leidsedwarsstraat.

Sinds de zomer van 1996 speelt TOS-Actief op het prachtige sportpark Middenmeer in de Watergraafsmeer.
Sinds de oprichting in 1912 is er natuurlijk veel gebeurd bij deze vereniging. Talrijk zijn echter de verhuizingen geweest. In 1939 zijn T.O.S. en Actief met elkaar gefuseerd en zo ontstond de naam T.O.S.-Actief.

T.O.S.

T.O.S. is opgericht op 18 oktober 1912 in de kelder van mandenmaker Slichting in de Lange Leidsedwarsstraat. De nieuwe leden, afkomstig uit verschillende delen van de stad Amsterdam, vonden een plaatsje op de manden of eenvoudig op de grond. Alle begin was natuurlijk moeilijk, problemen genoeg. Het te gebruiken terrein was bijvoorbeeld ver uit de buurt, in Sloterdijk bij de wereldbibliotheek.
Elke week moesten opnieuw de doelpalen gezet worden en de krijtlijnen werden met de hand getrokken. Krijt tussen de handen laten lopen en een ander er achteraan met een ketel water om het nat maken. Van de Sloterdijk naar de Kruislaan en vandaar weer naar Middenweg 86.
Ja, T.O.S. had het verhuizen al snel onder de knie!
T.O.S. begon in de tweede klasse van de Amsterdamse Voetbalbond en werd in 1920 kampioen. Vele spelers gingen over naar grotere clubs. T.O.S. heeft nog vele jaren doorgemodderd tot in 1939 besloten werd om samen te gaan met Actief.

Actief

De vereniging Actief is opgericht op 6 september 1920 door enige jongens uit de Von Zesenstraat en ons erelid Dogger was bereid om het voorzitter- secretaris- en penningmeesterschap op zich te nemen. Een terrein werd gevonden op een zandterrein gelegen in de Indische buurt. Vele veldslagen met buurtclubs werden hier geleverd. In het seizoen 1920/1921 werd gespeeld onder de Ned. Christelijke Voetbalbond en een jaartje later kon Actief met 2 elftallen inschrijven bij de toenmalige Amsterdamsche Volks Voetbal Bond.
In 1923 trad men toe tot de AVB en de club bezat toen 3 serieuze seniorenelftallen. In 1938 werd het kampioenschap behaald, maar ook bij Actief gingen vele leden naar een andere, grotere club. In 1939 werd besloten om samen te gaan met T.O.S., waarmee de club T.O.S.-Actief geboren was.

T.O.S.-Actief

Op 1 augustus 1939 besloten T.O.S. en Actief samen te gaan. Beide verenigingen hadden hun sterke kant en samen zouden ze de moeilijke tijden kunnen weerstaan. Het samengaan duurt nu al 65 jaar dus we kunnen spreken van een schot in de roos.
T.O.S.-Actief begon natuurlijk voortvarend, maar al spoedig diende de 2e wereldoorlog zich aan. Voetbalschoenen op de bon, terreinen die in beslag werden genomen, noem maar op. Na de oorlog vond T.O.S.-Actief een grote troep terug en werd met veel zweet en tranen een terrein vrijgemaakt om de thuiswedstrijden te spelen. Al spoedig was er behoefte aan een eigen honk (van hout) met toen nog alleen koud stromend water.
Al spoedig volgden enige kampioenschappen en de vereniging werd langzaam wat groter. In 1963 bouwde T.O.S.Actief een echt stenen clubhuis, wat heden ten dagen nog wordt gebruikt door de handbalvereniging Amsterdam. Als jullie een keer willen kijken, het staat vlak achter het clubhuis van Voorland, op het sportpark met dezelfde naam.
In 1976 besloot de Gemeente Amsterdam en Prov. Staten om de ringweg A10 aan te leggen en werden wij vriendelijk verzocht om op te krassen naar het nieuw aangelegde sportpark De Toekomst. T.O.S.-Actief kreeg de beschikking over een prachtig clubhuis, twee grasvelden en een eigen trainingsveld.
20 jaar hebben wij daar met plezier gevoetbald, alleen was het voor de jeugd moeilijk te bereiken. Of het nog niet genoeg was besloot de Gem. Amsterdam in 1996 om de Arena te bouwen, en wist het Ajax-bestuur te bemiddelen dat hun jeugdafdeling op ons stekkie kwam te staan. Weer konden we opkrassen!!.
Nu zitten we vanaf 1996 op de plek waar onze roots liggen, namelijk in de Watergraafsmeer. Het is een prachtig sportpark met een strategische ligging.

Hoek Oude Brugsteeg / Beursstraat ± 1915 . Elke zaterdagavond was er clubavond in Het wapen van Amsterdam. De penningmeester liep dan rond om de contributies en donaties op te halen bij de wanbetalers. Foto: Beeldbank Amsterdam

Share.