Browsing: a.v.v. W.M.H.O.


Wie Moed Houdt Overwint – (na 1970) Ontwaakt

Een van de oprichters op 23 juni 1934 was de heer Albert Th. Sijmons.
De vereniging zelf kwam uit de buurt rondom de Nieuwmarkt in het centrum van Amsterdam. Omdat in het centrum uiteraard geen velden zijn kregen zij een veld in de Watergraafsmeer aangeboden naast de voetbalvereniging Ontwaakt waarmee het in 1970 fuseerde.
De afkorting van de letter O – Overwint werd veranderd in Ontwaakt.
In 1976 fuseerde W.M.H.O. met T.D.O. tot W.T.O. (Wie Traint Overwint).
Het clubhuis was gevestigd in de Koningstraat 25, Amsterdam.

1 2 3 4