Browsing: r.k.s.v. O.D.O.S.


r.k.s.v. O.D.O.S. opgericht op 15 juni 1919, heette tot 1949 P.V.C.B. “Patronaats Voetbal Club Bonifatius”.
O.D.O.S. “Overwinning Door Onderlinge Samenwerking”.
Tot 1953 was de afkorting trouwens “Overwinning Door Open Spel”
In 1972 gingen r.k.s.v. Ambon en O.D.O.S. een fusie aan en werd de nieuwe naam s.c. Oriënt en vestigde zich in Amsterdam-Noord.
In 2004 fuseerde s.c. Oriënt met N.E.C. ’75 en werd de nieuwe naam s.c. Nieuwendam.

“Patronaats Voetbal Club Bonifatius” dat was de naam van een voetbalvereniging die in 1919 op 15 juni het levenslicht aanschouwde en kortweg P.V.C.B. genoemd werd.
Voetballen was alles wat de klok sloeg in de eerste 25 jaar van het bestaan. En er werd gevoetbald, ondanks alle moeilijkheden die men daarbij ondervond, daar er van een speelveld geen sprake was, laat staan kleed- en wasgelegenheid.
Maar het ging in die jaren zeker zo prettig als “nu” met al het moderne materiaal en uitstekende velden.
Na een kwarteeuw te hebben bestaan werd besloten de dames en meisjes eveneens een kans te geven om de balsport te gaan beoefenen en zo ontstond bij P.V.C.B. een dameshandbalafdeling.
De naam P.V.C.B. kon niet meer worden gehandhaafd en zo ontstond de naam O.D.O.S. Nog meer uitbreidingen stonden op het programma. In 1953 kwam er een afdeling gymnastiek, doch deze afdeling was maar een betrekkelijk kort leven beschoren. Veel beter verging het de in 1955 opgerichte tafeltennisafdeling.
Een hoogtepunt in de geschiedenis van O.D.O.S. was wel de in gebruikname van de twee prachtige velden aan de Kruislaan en het daarop volgend moderne clubgebouw met zijn 6 kleedkamers en kantine.

Share.
1 2 3 6