Browsing: 03 – Leonardusschool

Leonardusschool
Bessemerstraat 25 – 27

R.K. St. Leonardusschool.
Anno 1907
Op 28 september 1906 keurde het kerkbestuur de akte van benoeming goed van de heer Jan Overtoom, schoolhoofd, tegen een jaarwedde fl. 1200,00 plus gratis wonen in aanpalende woning op Nr. 27. Tevens werden benoemd mejuffrouw Everarda Boers, onderwijzeres, voor jaarlijks fl. 800,00 en fl. 100,00 extra en mejuffrouw J. Stolkwijk, onderwijzeres, voor fl. 600,-00 plus fl. 50,00 extra. Van het schoolgeld á 15 cent per week, per leerling waren ouders van leerlingen die dit niet konden betalen, vrijgesteld. Dan werd er uit andere bronnen geput. Na 33 jaar als hoofdmeester nam Jan Overtoom sr. met een groots feest afscheid van zijn school in 1939. Zijn opvolger was meester Johan Ram.
Even wil ik terugkomen op de zoons Frits en Jan, van meester Jan Overtoom sr. Zij bouwden in een aanpalende schuur, sorry de vroegere bewaarschool, een race-auto op een oud chassis. Toen hij na jaren bouwen “af” was, en niet wilde starten werden de sterke jongens in de klas gevraagd om het monster aan te duwen. Moeder Overtoom had weinig vertrouwen in haar zoons en zette, uit voorzorg, emmers en teilen met water klaar in de tuin. Naar mijn herinnering hebben wij vele malen achter de auto aangelopen de Watergraafsmeer rond zonder resultaat. Als hij weer terug in de schuur stond begon het sleutelen van vooraf aan.
Dependance Maria Immaculata school
Nederlandse Islamitische Sociëteit “Noori Moskee”

St. Leonardusschool, Ringlaan WGM (1914)
Meester Overtoom, hoofd der school en juffrouw van Grieken.

Bron: Jan van Deudekom

Share.