Browsing: 16 – Clara Feyschool


Clara Feyschool
Linnaeushof 48

Heeft u op deze school gezeten? Heeft u een oude klassefoto?  U kunt uw bijdrage sturen naar vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Door groei van het aantal parochianen van de in 1929 gebouwde Martelaren van Gorcumkerk op het Linnaeushof groeide ook het aantal schoolgaande kinderen en dus het aantal scholen.

Op het Linnaeushof bouwde bureau Kraaijvanger daarom in 1928 een school voor G.L.O. , de Lidwinaschool. Voor opdrachtgever van het Clara-klooster, dat in 1930-1931 werd uitgevoerd, werd in 1932 een school voor G.L.O. en U.L.O.(Clara Fey-school) ontworpen. Het ontwerp sloot qua vorm en materiaalgebruik aan bij de omringende architectuur van architect Kropholler.

Door de zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus werden de scholen voor Gewoon Lager Onderwijs en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs van onderwijskrachten voorzien. Eerst waren de scholen voor G.L.O. ‘gemengd’, later werd de St. Lidwina-school een jongensschool, de Clara Fey-school een meisjesschool.
In het begin van de zeventiger jaren werden beide scholen gecombineerd in een stichting, en werden ze weer ‘gemengd’ en kreeg de naam Lidwinaschool. De naam Clara Feyschool verdween hiermee.

1 2