De bloementuin van Darwin

0

2018

Door: Jan Dijk (1947) Jongste zoon van Ds J. Dijk, ex-huisarts in A’dam ZO.

De Tuin van Darwin in 2011 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

De Bloementuin van Darwin is een onderdeel van het Darwinplantsoen, zeg het Darwinpark, zuidwestwaarts achter Tuindorp Frankendael, oftewel Jeruzalem. Vlak na de oorlog ontworpen door tuinarchitect Hans Warnau. De bloementuin is het centrale gedeelte van dat Darwinpark, en 3400 m² groot; ter weerszijden en erachter ligt als onderdeel van het park drassig grasland met bomen en aan één zijde verder weg een klein maar extreem verwaarloosd rosarium. Ooit stond er een ruiterstandbeeld. Alles ervan is verdwenen. Je kunt er een vrij lange wandeling maken. Sinds kort is er een ingang voor rolstoelen. Al in de jaren 70 was afstoting aan de orde, de arbeidsintensieve bloementuin, toen nog Vaste Plantentuin geheten, werd weinig gebruikt hoe fraai hij ook was met zijn hoge taxushagen; het leek wel een doolhof. De stadsdeelraad overwoog zelfs opheffing en woningbouw, de behoefte daaraan was groot.
Uiteindelijk besloot men de tuin, en dus ook het park, te handhaven door een gehoorgestoorde tuinman van de gemeente aan te stellen, die graag alleen wilde werken. Dat heeft hij vele jaren naar volle tevredenheid gedaan. Het bezwaar was, dat de tuin alleen open was wanneer hij er was. Het weinig intensieve onderhoud van de rest van het park viel en valt nog steeds daarbuiten en doet de gemeente.
Er kwamen andere woningbouwplannen.

De tuinman ging in mei 2017 met pensioen, opnieuw kwam opheffing aan de orde. De buurt (vooral bewoners die erop uitkeken) kwam in verzet en richtte onder leiding van een krachtdadige voorzitter een comité op. Dat regelde steun, vooral financiële, van de gemeente, nam de tuinwerkzaamheden op zich direct na de pensionering en stelde een deeltijd-coördinator aan. Subsidiebronnen werden aangeboord. Het comité werd een vereniging met thans ruim 200 leden en wel 50 vrijwilligers, actieve en passieve. Het gaf de tuin de nieuwe naam. Er wordt hard gewerkt, 2 tot 3 maal per week. De tuinopenstelling werd sterk verruimd, buren openen en sluiten de hekken, ook in de weekenden. De tuin wordt veel bezocht nu. Diverse activiteiten voor de buurtbewoners werden ontplooid. Een Open Dag, een Boekettendag, seizoensrondwandelingen en wat niet al. Men kwam van ver kijken. Na het recente planten van bollen met zijn allen gaat de tuin straks een groter deel van het jaar open zijn.

Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

De taxushagen, die door de gemeente worden onderhouden, zijn verlaagd om de sociale veiligheid. De gemeente doet ook de voorjaarssnoei (we zijn geen wilde tuin) en onderhoudt de solide padenstructuur. Een staaltje van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dus. Het opruimen na die snoei is veel werk. Verder onderhoudt de gemeente de solide voetpaden en voorziet ze ons van werkmateriaal. Dankzij de buurtmakelaar, die er al jaren is, is het contact met de gemeente, waarschijnlijk ook dankzij het nog altijd bestaan van een stadsdeel, hoe uitgekleed dan ook, uitstekend te noemen.
Genoemde tuinman beschikte voor zijn werkzaamheden over een onaanzienlijk ondermaats bouwseltje, dat aan geen ARBO-eis voldeed. Om de huidige tuinwerkzaamheden te kunnen voortzetten en tevens om aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen (burgerparticipatie) is een ruimer tuinhuis op dezelfde locatie echt wel nodig. Alle bouwtekeningen zijn klaar. Men is nog in overleg met de buurt. Het bestemmingsplan schrijft een bepaalde locatie voor, waar niet iedereen gelukkig mee is.
Te zijner tijd wil de vereniging zich ook gaan buigen over de rest van het Darwinpark.
In de niet te verre toekomst is achter het park verdere woningbouw gepland, waardoor het park een belangrijker buurtfunctie zal gaan krijgen.

Een foto uit 1958 toen het plantsoen nog in aanleg was – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Share.

Leave A Reply