De HUBBUB club

2

1965 – 1967 

Auteur: Henk Penseel is geboren (1946) en getogen op de Zeeburgerdijk, met als eerste baan onderwijzer op de Anthonie van Diemenschool. Hij werd docent op de Hogeschool Utrecht en is woonachtig in Naarden.

Alle rechten voorbehouden

Zo begonnen wij een culturele beatclub in een zaaltje aan de Pieter Zeemanlaan 42.

Carl van Pel en ik waren overgegaan van de eerste naar de tweede klas op de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam. Carl was voorzitter geweest van de schoolvereniging van de 3e Driejarige HBS aan de Polderweg en ik van de 2e Drie aan de Zocherstraat. In die tijd werden er op de middelbare scholen in Amsterdam regelmatig feesten gegeven en werden vaak bestuurders van andere schoolverenigingen uitgenodigd. In de zomer was het echter stil in Amsterdam.

Paradiso was er bijvoorbeeld nog niet. Zo begonnen wij een culturele beatclub, de HUBBUB club in een zaaltje (ik dacht van de Hervormde Gemeente) aan de Pieter Zeemanlaan 42. Elke avond was er wat te doen. Maandag was er jazz met o.a. Carl Schulze, op dinsdagavond een dj, op woensdagavond cabaret, donderdagavond discussie en vrijdag- en zaterdagavond traden er groepen op. Door de week bleek de opkomst matig, maar in het weekend puilde het zaaltje uit. De entreeprijs, in het weekend f 2,50 (op de andere dagen f 1,20), bleek geen belemmering. Wel moest men lid worden voor f 0,50.

Het artikeltje in Het Parool, waarin onze club aangekondigd werd. Alle rechten voorbehouden

Aardige namen van de groepen die toen optraden: The Softs, The Haricots, The Obsession, Midnatt Fyran, Act-Phase Group en de later ook bekend geworden Ekseption uit Haarlem. We claimden dat we hadden bijgedragen aan het succes van Ekseption, die we later vaak lieten optreden toen we verhuisden naar het Spinoza Lyceum. Daar kwamen o.a. de Ro-d-ijs, Bintangs, Rob Hoeke, Blues Group 5, Tee Set, James Mean en zelfs Van Morrison met Cuby & The Blizzards. Voor die groepen was het zaaltje aan de Pieter Zeemanlaan natuurlijk veel te klein. De HUBBUB club kreeg uiteindelijk ruim 3.000 leden, die overal vandaan kwamen, totdat Carl en ik in maart 1968 de stekker eruit trokken.

Dit is het ‘overlijdensbericht’ van HUBBUB dat (gestencild en in zwart-wit) aan alle 3000 leden verstuurd is met op de achterkant het programma van het laatste dansfeest en popnieuwtjes (je ziet de onderste helft). Alle rechten voorbehouden

De achterkant van het ‘overlijdensbericht’ (onderste helft). Alle rechten voorbehouden

Share.

2 reacties

  1. Ger de Haas Als jong neefje van Henk heb ik het bestaan van de Hubbub club van zeer nabij meegemaakt. Iedere keer als er weer een avond was vouwden we met de hele familie het clubblaadje. Ik herinner me mijn ontmoetingen met Peter Tetteroo van de Tea Set en het oude en het nieuwe Ekseption met Rob Kruisman, Rein van de Broek en broekie Rick van der Linden. Ik stond altijd vooraan bij Rob Kruisman als hij speelde en kreeg vanuit zijn saxofoon enige frisse lucht in de aula van het Spinoza. Ook de avond met Van Morrison begeleid door Cuby en zijn Blizzards was volgens mij een unicum in Amsterdam . Ook het zaaltje de Pieter Zeemanlaan herinner ik mij. Ik kwam daar later met mijn vrienden en vriendinnen Rob de Noord, Bobby, Heleen Zentveld, Maddy, Jan van den Anker, Fred van Ommen en het heette tien Sjaloom. Heel leuk om dit te lezen Henk, ik lees al je stukjes uit onze oude Indische Buurt.

    Henk Penseel We probeerden altijd via de scholbesturen reclame te maken voor onze avonden. Hoewel ook werkende jongeren naar de Hubbub Club kwamen, waren het toch voornamelijk scholieren. In totaal waren er meer dan 3.000 jongeren lid, die elke maand Hubby opgestuurd kregen met het programma met de optredende groepen en wat pop-nieuwtjes.
    Ja, The Action hebben inderdaad bij ons opgetreden. Carl en ik waren naar Londen gegaan en we wilden eigenlijk Amen Corner hebben. Maar die had net een hit in Engeland en die wilde in Engeland gaan optreden om hun single te ondersteunen. In mijn plakboek heb ik toevallig nog een foto van The Action. Als je die wilt hebben, moet je het maar laten weten, dan vraag ik wel hoe ik die zichtbaar kan maken voor je.

  2. Conny Koreman on

    Na het overlijden van de Hubbub club ontstond enige tijd later FICADAS(Film, cabaret en dans). Doordeweeks was er de sociëteit met minimale toegangsleeftijd 18 jaar, geen alcohol, maar wel een pot shag op de bar. Dit alles in het begin nog onder auspiciën van de Hervormde Kerk. Als een soort jeugdwerkleider en baas van de toko was Klaas Bakker aangesteld! De zaterdagavonden werden steeds rumoeriger en moeilijker te controleren na introductie van alcohol en later drugs. Deze avonden gevuld met Ekseption, Livin’ Blues, Unit Gloria, VARA Drive in Discotheek, Long Tall Ernie & The Shakers, The Gun, Group Amsterdam, Focus waren namen uit die tijd!
    Weet nog van problemen met de Hells Angels!

Leave A Reply