De klanten van de sigarenwinkel

0

31 december 1955 – 31 december 1976

Verteller: Jan Nieuwstad (1948) woonde van 1956 tot 1967 in Betondorp. Zijn moeder had een sigarenwinkel op de hoek van de Ploegstraat en het Onderlangs.

Ploegstraat 1924 De even kant van de Ploegstraat in 1924, nog maar net gebouwd. Links is de sigarenwinkel te zien Ploegstraat 100 . (Foto: Stadsarchief Amsterdam). Alle rechten voorbehouden

Ploegstraat 1924 De even kant van de Ploegstraat in 1924, nog maar net gebouwd. Links is de sigarenwinkel te zien Ploegstraat 100 . (Foto: Stadsarchief Amsterdam). Alle rechten voorbehouden

In 1956 nam mijn moeder de winkel over van de heer Kok. Deze was al voor de tweede wereldoorlog sigarenwinkelier in Betondorp. Voor een winkel zijn de klanten natuurlijk erg belangrijk. De eerste klant na de overname van de winkel was mevrouw Honig, die woonde op de Middenweg.

In de loop van de tijd zijn er natuurlijk veel gezichten voorbij gekomen. Een aantal daarvan leeft nog wel in de herinnering. Bijvoorbeeld een man die iets verderop in de straat woonde en van zijn vrouw maar vijf sigaren per week mocht roken. Naast de officiële sigarendoos, waar er vijf in pasten, hield hij er nog een geheime doos op na, waar zijn vrouw dus niets vanaf wist.Vlakbij in de Ploegstraat woonde Jan Kelder, toen bekend als trompettist bij het Metropool orkest. Ook de actrice Coby Timp was een vaste klant. In de Kouterstraat was een klant die een wasserij exploiteerde. Deze had zelf geen telefoon en kwam bij ons telefoneren en liet ook zijn klanten naar ons opbellen. Elke dag kwam hij dan zijn boodschappen ophalen.

Later, toen de winkel al niet meer bestond, hoorden wij dat er in vroegere tijden wel eens illegaal een flesje drank verkocht was. Een medewerker van de belastingdienst (ook een klant) die in de buurt woonde heeft vermoedelijk toen wel een oogje dichtgeknepen.

Een andere klantengroep werd op de werkplek bezocht. In de middagpauze ging de Volkswagenbus naar Luycks, de mosterfabriek in Diemen. Daar werden dan vanuit twee koffers, in de kantine, rookwaren en snoep verkocht. Na Luycks ging het verder naar de filmstudio van Joop Geesink in Duivendrecht.

In de zeventiger jaren is de winkel gesloten. Dit gebeurde in het kader van een saneringsregeling voor de kleine middenstand. Toen heeft mijn moeder aan de allereerste klant, mevrouw Honig gevraagd of zij dan ook de laatste klant wilde zijn.

De sigarenwinkel op de hoek van de Ploegstraat en het Onderlangs met het bekende Agio logo boven de ramen. in 1971 op nummer 100.  Foto door J.M. Arsath Rois van het Stadsarchief Amsterdam  - Alle rechten voorbehouden

De sigarenwinkel op de hoek van de Ploegstraat en het Onderlangs met het bekende Agio logo boven de ramen. in 1971 op nummer 100.
Foto door J.M. Arsath Rois van het Stadsarchief Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Share.

Leave A Reply