Doelstellingen en beleidsplan Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

0

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

RSIN-nummer

857511142

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer
Esplanade de Meer 253
1098 WK Amsterdam
Telefoon: 020-692.07.20
Email: vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Watergraafsmeer houdt zich bezig met de geschiedenis van de Watergraafsmeer in de meest brede zin van het woord en heeft tevens oog voor actuele zaken die in de buurt spelen.
De actualiteit van vandaag is immers de geschiedenis van morgen. De stichting stelt zich ten doel het historisch besef van de Watergraafsmeer te vergroten en doet dit d.m.v. de website www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl, het organiseren van verhalenwandelingen, het houden van lezingen tijdens seniorenmiddagen en door zich actief in te zetten voor overlevering van oude verhalen uit de Watergraafsmeer, het aanmerken van panden, bruggen, kunstwerken enz. als monumenten en het restaureren/opknappen hiervan.
De stichting zet zich ook in voor behoud en restauratie van monumenten in de openbare ruimte alsook op de begraafplaats De Nieuwe Ooster.

ANBI-status

De instelling Stichting Vrienden van Watergraafsmeer is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Beleidsplan 2017-2020

De stichting werft gelden d.m.v. een jaarlijkse participantenbijdrage van € 19,20 en een jaarlijkse sponsorbijdrage van ondernemers van € 135,00. Ook wil de stichting subsidie(s) gaan aanvragen. Tevens worden er tweedehands boeken verkocht over de Watergraafsmeer waarvan de opbrengst in de stichtingskas gaat.
De stichting presenteert zich o.a. op de jaarlijkse Huygensdag die in de buurt wordt gehouden en regelmatig op de Pure Markt in park Frankendael.
De nog prille stichting heeft een aantal toekomstplannen, zoals nieuwe verhalenwandelingen door de buurten van de Watergraafsmeer, een reünie van (oud-) Watergraafsmeerbewoners, een educatieve avond organiseren met Watergraafsmeerquizz en het behouden van monumenten en het historisch karakter van de buurt.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Watergraafsmeer bestaat uit vijf personen.
Een voorzitter, een secretaris,  een penningmeester, een  2e penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Bestuurders

Ron de Wit – voorzitter
Jo Haen – penningmeester
René van Eunen – secretaris
Daniëlla van Leeuwen – 2e penningmeester
Els Haen – algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor het werk dat zij verrichten voor de stichting. Wel kan er sprake zijn van een billijke reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding. Vrijwilligers ontvangen eveneens geen beloning voor het werk dat zij doen voor de stichting. Slechts in bepaalde gevallen zouden zij een billijke onkostenvergoeding kunnen ontvangen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2017 is de Stichting Vrienden van Watergraafsmeer opgericht. Dit jaar zijn er verhalenwandelingen, nostalgische tramritten en lezingen op seniorenmiddagen georganiseerd, een prachtige website opgebouwd met duizenden foto’s en artikelen en vele historische verhalen en is begonnen om fondsen te werven voor het restaureren van een grafmonument op begraafplaats De Nieuwe Ooster.

Financiële verantwoording

Voor het inzien van onze financiën vraag het wachtwoord aan en klik hier.

Share.

Leave A Reply