Gemeenteraad van Watergraafsmeer

0

Op het feest in 1913 in de Hibsekrib waas ook Burgemeester de Wit aanwezig. (Zittend rechts).

Een van de punten van de gemeenteraadsvergadering o.l.v. burgemeester J. de Wit in 1917 was het adres dat de bewoners van de Linnaeusdwarsstraat tot de Raad hadden gericht om hen in de gelegenheid te stellen hun woningen te verlichten door electriciteit of gas.

Het straatje werd omstreeks 1850 aangelegd. De bevolking nam het leven gemoedelijk op. Er was nogal eens een feestje en dan dansten de bewoners rond in wijde baaien broken, “hipsen” geheten. Het was een buurtje met een eigen karakter.
Ook in 1886 hadden de bewoners van de Ipsenstraat (toen zo geheten) een request gestuurd om verbetering aan te brengen in de betreurenswaardige toestand van hun straat. Hun verzoek werd ingewilligd en de Ipsenstraat werd bestraat. Er kwamen zelfs twee lantaarnpalen, één aan het begin en één aan het einde. Er werd toen voor het eerst in de Meer een lantaarnopsteker benoemd, die f. 25,- per jaar verdiende. Hij deed alleen dienst als de maan niet verscheen en het toezicht op de ‘lichtpaal’ in de Ipsenstraat viel hem nogal gemakkelijk want hij woonde in het derde huis van de hoek af.

Linnaeusdwarsstraat – 1930 – Foto: Beeldbank Amsterdam Alle rechten voorbehouden

Linnaeusdwarsstraat – Alle rechten voorbehouden

In 1913 werd er een groot feest gevierd t.g.v. het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid. Voor de ingang van de straat werd een met groen en bloemen versierde erepoort opgericht, waarin ’s avonds lampions brandden. Het feestcomité is op bijgaande foto op de voorgrond, gedekt met een strooien dakje, te zien. Geheel rechts de populaire burgemeester J.W. de Wit. Geheel links een figuur die Napoleon met steek moet voorstellen.
Rechts is nog net het café Oud-Rozenburg, later Nieuw-Rozenburg, te zien. Tegenwoordig Elsas geheten. De makers van deze feestversiering wonnen de eerste prijs.
Tegenwoordig noemt men het straatje nog steeds ‘de Hibsekrib’ , een verbastering van Ipsenstraat, naar de bouwer van het eerste huis aldaar. Een aantal huizen is gesloopt en er zijn z.g. HAT-eenheden voor in de plaats gekomen.
Maar ondanks dat heeft het straatje nog steeds een eigen karakter.

Jo Haen

Bron: J.H.Kruizinga – 350 Jaar WGM.

Linnaeusdwarsstraat – 1982 – Theo Schaap . Foto: Beeldbank Amsterdam Alle rechten voorbehouden

Hibsekrib en café Elsas – Tekening gemaakt door Theo Schaap . Tekening afkomstig van: Jacqueline Schaap Alle rechten voorbehouden

Share.

Leave A Reply