Het Science Park krijgt eindelijk zijn tunnel

0

Bron: Het Parool – 21 augustus 2020
Auteur: Marc Kruyswijk

Nu nog een doodlopende weg richting snelweg – 21 augustus 2020 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Het heeft er alle schijn van dat er eindelijk een tunnel komt tussen de afrit van de Ringweg en het Science Park. Deze MacGillavryonderdoorgang moet onder meer de voortdurende files op de Middenweg verminderen.

Het stadsbestuur steekt bijna twee miljoen euro in voorbereidende werkzaamheden. Na de aanleg van de nieuwe tunnel gaat de huidige bij de Kruislaan dicht voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van ov.

Over de tunnel onder de spoorlijn wordt al decennia getwist. Bij allerlei bouwprojecten in het gebied is al rekening gehouden met toegang tot het gebied via de nog aan te leggen tunnel. Dat die er niet kwam, had steeds te maken met de kosten.

Wie nu de Ring A10 verlaat via afrit S113 is gedwongen de Middenweg en de Kruislaan te nemen richting ­Science Park. Straks is het mogelijk rechtsaf het Voorlandpad op te gaan, nu nog een doodlopende weg.

Het Science Park met restaurant Polder (voorheen de Anna Hoeve) – 2014 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

De Middenweg, ook de toegang tot Watergraafsmeer, wordt al jaren maximaal belast. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten liever de nieuwe onderdoorgang zouden kiezen. Naar verwachting neemt het autoverkeer op de Kruislaan dan af met 80 procent. Op de Middenweg en bij de spooronderdoorgang bij de Molukkenstraat kan de verkeersdrukte dalen met 25 procent.

Als de verkeersintensiteit inderdaad afneemt, kan de doorstroming op de kruispunten op de Middenweg verbeteren, wat goed is voor de bereikbaarheid van omliggende wijken. Voor voetgangers en fietsers wordt het aanzienlijke prettiger om de Middenweg over te steken. Ook de luchtkwaliteit zal erop vooruit gaan.

Kentekenonderzoek moet nog definitief uitsluitsel geven over de verkeersbewegingen van auto’s in Oost. Dat moet ook duidelijk maken hoe kan worden voorkomen dat auto­mobilisten de nieuwe tunnel gaan ­gebruiken als sluiproute.

De Caroline McGillavrylaan – 2020 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) zegt dat de nieuwe tunnel hard nodig is voor verbetering van de leefbaarheid in de Watergraafsmeer waar al jarenlang dagelijks lange files in de woonwijken staan. “Samen met de binnenkort te openen Nuonweg geeft dit een flinke impuls aan de bereikbaarheid voor automobilisten in Oost. Goed dat het college op aandringen van zowel D66 als het stadsdeel nu eindelijk, na jaren vertraging, de schop in de grond zet.”

De nieuwe route – Bron: Laura van der Bijl – Alle rechten voorbehouden

Nu houdt de weg hier op, binnenkort is dat verleden tijd – 2020 – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

De weg loopt wel linksaf door het Science Park – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Share.

Leave A Reply