1 reactie

 1. Tot Ons Genoegen, reeds 50 jaar
  T.O.G. hielp voetbal populair maken

  In 1959 bij het 50-jarig bestaan had men niet kunnen bevroeden dat in augustus 2006 de club door rampspoed getroffen zou worden. Een hevige brand vernielde het prachtige clubgebouw met daarmee ook vele tastbare herinneringen.
  In het verhaal Brand in het clubhuis kunt u daar meer over lezen en zijn er meer foto’s te zien.

  Op de site van T.O.G. staat over de accommodatie na de brand nog het volgende te lezen:

  Met voetbalvereniging De Brandweer werd overeengekomen om hun oude accommodatie aan de Radio­weg 69 per direct te betrekken. Dit was van oorsprong van TDW-Centrum en Animo geweest en daarna van De Brandweer. Op initiatief van het bestuur ontstond “de Club van 100”, waar bin­nen afzienbare tijd 137 mensen zich voor hadden aangemeld. Verder werd er een bouwcommissie in het leven geroepen om het clubhuis een T.O.G.-aanzien te geven. De complete kantine werd vernieuwd en de benedenverdieping werd verbouwd tot moderne kleedruimtes. Er kwam een schitterende bestuurskamer en wederom een gezellige kantine.

  Op 26 mei 2007 werd er op gepaste wijze afscheid genomen van het oude veld aan het Middenmeerpad en is er de feestelijke opening geweest van de nieuwe accom­modatie. Door ruim 300 aanwezigen werd dit gevierd met een voetbal- en handbal­wedstrijd op het oude veld, na de rust werd de tweede helft van de voetbalwed­strijd symbolisch op de nieuwe accommo­datie gespeeld.

  Maar helaas zijn er door de brand veel tastbare herinneringen voor altijd verloren gegaan.

  Dus: heb je thuis nog foto’s van vóór de brand ? Of van daarna. Mail ze dan naar vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com en we zetten ze voor je onder het verhaal.

  Jo Haen


  Wat er overbleef van het eens zo mooie clubgebouw. Foto: Kees Zijp Alle rechten voorbehouden


  Het clubgebouw van T.O.G. Voor het verhaal hierover lees het bovenstaande verhaal. Alle rechten voorbehouden

Leave A Reply