Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer

0

1997 – heden
Gebouw: De Bron, Hugo de Vrieslaan 2

De Bron 1997 – Foto: Beeldbank Amsterdam

Over de gemeente
In 1997 is de Protestantse Gemeente Amsterdam – Watergraafsmeer ontstaan als federatie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in dit stadsdeel. De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De fusie was noodzakelijk omdat het financieel en organisatorisch niet langer haalbaar was om twee gemeentes, met ieder een eigen kerkgebouw, in stand te houden. Daarnaast speelde op landelijk niveau de oprichting van de PKN als fusie tussen de Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch Lutherse kerken in Nederland.
De visie van de Protestantse gemeente Amsterdam – Watergraafsmeer wordt samengevat in vier kernwoorden: open, dienstbaar, alle leeftijden en buurt. Hiermee geeft men aan ‘er niet allen voor zichzelf te zijn’, maar ook nadrukkelijk een functie in en voor de buurt te willen vervullen.
Een aantal malen per jaar, onder andere op Hemelvaartsdag, zijn er oecumenische diensten, georganiseerd door de Martelaren van Gorcum, Evangelische Broeder Gemeente, Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer, afwisselend in de Hofkerk, de Koningskerk en De Bron.

Gebouw
Het gebouw –destijds de Emmakerk- is ontworpen door de latere rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff en werd opgeleverd in 1939. Het kerkgebouw is een Rijksmonument.

Bij de fusie tussen Hervormden en Gereformeerden in 1997 hoorde ook een kerkgebouw dat voor beide gemeentes nieuw zou zijn, zodat niet de indruk zou ontstaan dat de een bij de ander ging intrekken. Na heel lang wikken en wegen, is besloten om de Gereformeerde Koningskerk te verkopen (aan de Evangelische Broeder Gemeente) en gezamenlijk een nieuw kerkgebouw neer te zetten. Dat moest voldoen aan de eisen van de tijd en niet alleen een plaats van samenkomst voor de kerkgemeente worden, maar ook een functie voor de buurt kunnen vervullen (denk aan trouwlokatie, vergaderruimtes, etc). De toren en de pastorie zouden behouden blijven, het eigenlijke kerkgebouw vervangen door iets nieuws. Hier is, onder andere met het stadsdeel, uitvoerig overleg over gepleegd.

Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan, nadat het Cuypersgenootschap bezwaar aantekende tegen de sloop van de Emmakerk. In plaats van nieuwbouw is toen, in overleg met het stadsdeel en Monumentenzorg, gekozen om de buitenzijde en het monumentale trappenhuis ongemoeid te laten, maar de binnenzijde geheel te vernieuwen. Architectenbureau DRK is erin geslaagd binnen de kaders van Friedhoff een moderne multifunctionele ruimte te scheppen. De kerkzaal is daarbij honderdtachtig graden gedraaid. Al het meubilair en de elementen van het liturgisch centrum zijn speciaal ontworpen. De makers van de kerkstoel hebben een prijs gewonnen voor het ontwerp, waarna de stoel in het Stedelijk Museum is tentoongesteld. Een monumentaal glazen kunstwerk siert de kerkzaal. Het is gemaakt door Jan Beutener en heeft als thema ‘Stromend Water’.

Op deze manier is toch tegemoet gekomen aan de eis om een voor alle partijen nieuw kerkgebouw te hebben. Ook een nieuwe naam hoorde daarbij: De Bron.
Door het Amsterdams Fonds voor de Kunst is bij de opening in 1999 een boekje uitgegeven getiteld ‘Over de Transformatie van de Emmakerk tot Kerkelijk Centrum De Bron’.

In 2017 is het orgel gerestaureerd.

Informatie en contact
Website: www.kerkdebron.org
Email: kerkdebron@live.nl

De Bron - Foto: Dick Spijker - Alle rechten voorbehouden

De Bron – Foto: Dick Spijker – Alle rechten voorbehouden

De Bron Interieur - Foto: Dick Spijker - Alle rechten

De Bron Interieur – Foto: Dick Spijker – Alle rechten

De Bron - Interieur - Foto: Dick Spijker - Alle rechten voorbehouden

De Bron – Interieur – Foto: Dick Spijker – Alle rechten voorbehouden

De Bron Interieur - Foto: Dick Spijker - Alle rechten voorbehouden

De Bron Interieur – Foto: Dick Spijker – Alle rechten voorbehouden

Share.

Leave A Reply