Quiz: a.v.v. W.M.H.O.

0

Met dank aan Hendrik Worst

1. De letters a.v.v. staan voor Amsterdamse Voetbal Vereniging. Waar stonden de letters W.M.H.O. oorspronkelijk voor?

Correct! Wrong!

2. Wanneer werd a.v.v. W.M.H.O. opgericht?

Correct! Wrong!

3. W.M.H.O. komt uit de Nieuwmarktbuurt, i.v.m. ruimtegebrek werd er op een gegeven ogenblik een veld op Voorland beschikbaar gesteld. Waar voetbalde W.M.H.O. vóór die tijd?

Correct! Wrong!

4. Wanneer vierde W.M.H. Ontwaakt zijn 50-jarig bestaan?

Correct! Wrong!

5. Op 1 juni 1970 fuseerde W.M.H.O met Voorlandbuurman a.v.v. Ontwaakt. De nieuwe naam werd W.M.H. Ontwaakt. Wie verzon die naam?

Correct! Wrong!

6. In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw kon je bij W.M.H.O. ook ……….?

Correct! Wrong!

7. Op 30 mei 1976 vond er een fusie plaats tussen W.M.H.Ontwaakt en T.D.O (Trainen Doet Winnen). Deze fusieclub kreeg de naam W.T.O. Deze W.T.O. letters staan voor?

Correct! Wrong!

8. Wat is de hoogste klasse geweest waarin W.M.H.O speelde?

Correct! Wrong!

9. De Noord Hollandse Voetbal Bond (N.H.V.B.) organiseerde in september 1917 (!!!) een voetbaltoernooi in Zaandam. W.M.H.O. ontving de 2e prijs: een zilveren medaille van de VVV te Zaandam.

Correct! Wrong!

10. Welke verenigingen waren de naaste buren van W.M.H.O. op het sportcomplex Voorland?

Correct! Wrong!

11. In de jaren ‘50 van de vorige eeuw heette het clubblad van W.M.H.O. De Spil. Hoeveel adverteerders had De Spil?

Correct! Wrong!

12. W.M.H.O. haalde ook wel eens negatief de krant door een incident of vechtpartij. Zo ook in het jaar van de watersnoodramp 1953. Welke vereniging was daar ook bij betrokken?

Correct! Wrong!

13. In welk seizoen ging W.M.H.O. over van de Amsterdamse Volks Voetbal Bond (A.V.V.B.) naar de Amsterdamse Voetbal Bond (A.V.B.)

Correct! Wrong!

14. Op de dag van de oprichting van W.M.H.O. in 1934 vonden er ook andere gebeurtenissen plaats. Welke gebeurtenis is waar?

Correct! Wrong!

15. Welke bekende TV-persoonlijkheid voetbalde ooit één dag als speler bij W.M.H.O.?

Correct! Wrong!

16. In de Koningsstraat 25 had W.M.H.O. zijn clublokaal. Hiervoor was een drankvergunning afgegeven. Welke?

Correct! Wrong!

17. W.M.H.O. had natuurlijk ook vaste clubkleuren. Welke? broek geel en shirt zwart

Correct! Wrong!

18. In de jaren 50 en 60 had W.M.H.O. ook bekende Amsterdammers in de gelederen. Welke zin is juist?

Correct! Wrong!

19. De notulen van de A.V.B. van 22 april 1940 benoemen een vereniging als de grootste van de A.V.V.B. Dit was?

Correct! Wrong!

20. In de periode 1912 – 1925 wordt de verenigingsnaam W.M.H.O. diverse keren vermeld. Verenigingen hadden ook vaak een alternatieve naam. Die voor W.M.H.O waren?

Correct! Wrong!

Share.

Leave A Reply