Rooms Katholieke Parochie Heilige Martelaren van Gorcum

1

1902 – heden

Gebouw: Hofkerk, Linnaeushof 94

Hofkerk - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

Hofkerk – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Over de parochie
In 1902 besluit het bisdom Haarlem om een parochie te stichten in de Watergraafsmeer. Tot die tijd behoorde de Rooms-Katholieke bewoners van de Meer, waar het aantal bewoners snel begon te
groeien, bij de parochie in Diemen. Voorafgaand hieraan had de bouwmaatschappij Linnaeuspark een groot park laten inrichten en in 1900 aan het bisdom een stuk grond aangeboden om daar een kerk te bouwen. Het idee was dat rondom een kerk ook sneller een dorpskern zou ontstaan, voor de snel groeiende bevolking van de Watergraafsmeer.

Rond de Kerstdagen organiseert de parochie al jarenlang een expositie van kerststallen, die bezoekers uit het hele land trekt.
Een aantal malen per jaar vinden gezamenlijke vieringen plaats met De Bron, De Koningskerk en het
Leger des Heils.

Op verzoek worden rondleidingen gegeven in de Hofkerk.

Gebouwen
Hulpkerk (1902 – 1929)
Direct na de oprichting van de parochiein 1902 werd ‘bouwpastoor’ J.F.M. Busch aangesteld. Hij wist
al in 1902 een houten hulpkerk te realiseren aan de Linnaeusparkweg, gebouwd door architect Paul
de Jongh. In oktober 1902 werd deze hulpkerk ingezegend door de deken van Amsterdam.
Architect De Jongh bouwde ook de eerste parochiële (kleuter)school: de St. Leonardusschool gelegen
aan de Ringlaan (nu Bessemerstraat).

Hofkerk (1929 – heden)
Al spoedig werd de hulpkerk te klein. Vooral door initiatieven van pastoor Zoetmulder slaagde men
erin om de financiën voor de bouw van een nieuwe kerk beschikbaar te krijgen. In 1918 kocht het
parochiebestuur het terrein dat nu het Linnaeushof is.

In eerste instantie werd architect De Jongh in de arm genomen om een nieuwe kerk, een school,
woningen en winkels te ontwerpen voor dit terrein. Later werd ook de Amsterdamse architect A.J.
Kropholler hierbij betrokken, die na het overlijden van De Jongh in 1924 de leiding had. Tussen 1927
en 1929 werd de Hofkerk gebouwd. De inwijding vond plaats in 1929 door Mgr. Johannes Aengenent,
de toenmalige bisschip van Haarlem.
Ook de verdere bebouwing van het Linnaeushof is ontworpen door Kropholler. De kerk is ten opzichte
van deze woningen in het hof een kwartslag gedraaid in verband met de oriëntatie van het koor op het
oosten.

De Heilige Martelaren van Gorcum is een van de hoofdwerken van Kropholler. De kerk, opgebouwd
uit grote rode bakstenen (waalformaat) en afgedekt met rode pannendaken, is een massief ogend
gebouw. De voorzijde is, op de drieledige ingangsportiek en de dubbele boog in de toren na, geheel
gesloten. Rond de kerk is ruimte vrijgehouden zodat een processie mogelijk was zonder de openbare
weg te betreden. Dat laatste was vanwege het processieverbod niet toegestaan. Dat Kropholler sterk
beïnvloed is door de architect Berlage komt ook sterk tot uiting in de kerk; er zijn duidelijke
verwijzingen naar de Beurs van Berlage.
Het relatief brede middenschip en de smalle zijbeuken passen in de geest van de liturgische
vernieuwingen aan het begin van de twintigste eeuw, namelijk het streven om de gelovigen zo veel
mogelijk bij de viering te betrekken.

De kerk kreeg in 1957 het orgel van Adema. Tot die tijd had de pastoor een harmonium geprefereerd.
In de periode 2010-2011 is het orgel geheel gerestaureerd en uitgebreid. Op 2 oktober 2011 is het
gerestaureerde orgel ingezegend.

De kunstenaars Joseph Mendes da Costa, Matthieu Wiegman, edelsmid Jan Brom en glazenier
Jacques van der Meij O.S.B. leverden bijdragen aan de aankleding van de kerk. Van der Meij maakte
ook het Heilig Hartbeeld dat in 1955 naast de kerk werd geplaatst.

Op 15 april 1999 is de Hofkerk op de Rijksmonumentenlijst geplaatst vanwege “het algemeen
nationaal belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische en typologische waarde als gaaf
bewaard voorbeeld van een van de belangrijkste werken van A.J. Kropholler in traditionalistische stijl
met bijzondere detaillering van zowel ex- als interieur en vanwege haar liturgie-historische betekenis
en inrichting, in het bijzonder de beglazing, en vanwege haar stedenbouwkundige situering in het
brandpunt van de door dezelfde architect ontworpen Linnaeushofen.”
In 2002 – 2004 is de kerk grondig gerestaureerd.

Op 2 mei 2008 werd de Mariakapel door brand verwoest. Op zondag 8 maart werden de
gerestaureerde kapel en een nieuwe beeltenis van Maria tijdens de zondagse Eucharistieviering
plechtig ingewijd door kardinaal Simonis.

Publicaties
Hofnieuws, driemaandelijks parochieblad
Saamhorig, parochiemagazin; verschijnt 5 maal per jaar
Beide zijn te downloaden op de website van de parochie.

Informatie en contact
Website: www.hofkerk.amsterdam
Email: secretariaat@hofkerk.amsterdam

De Rooms Katholieke Hulp aan de Linnaeusparkweg - Foto: Jo Haen - Alle rechten voorbehouden

De Rooms Katholieke Hulp aan de Linnaeusparkweg – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Plattegrond Hofkerk - Afbeelding: Het Vaderland 26 februari 1927 - Alle rechten voorbehouden

Plattegrond Hofkerk – Afbeelding: Het Vaderland 26 februari 1927 – Alle rechten voorbehouden

Interieur Hofkerk - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

Interieur Hofkerk – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Hofkerk - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

Hofkerk – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Mariakapel - Foto: Beeldbank Amsterdam  - Alle rechten voorbehouden

Mariakapel – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Kunstwerken: gebrandschilderde glas-in-loodramen - Bron: onbekend - Alle rechten voorbehouden

Kunstwerken: gebrandschilderde glas-in-loodramen – Bron: onbekend – Alle rechten voorbehouden

Kunstwerken: Een van de onderdelen van de kruiswegstaties - Foto: Hofkerk - Alle rechten voorbehouden

Kunstwerken: Een van de onderdelen van de kruiswegstaties – Foto: Hofkerk – Alle rechten voorbehouden

Share.

1 reactie

  1. Manon Chevallerau Communie, school mis, het koor, zaterdag avond Beat Mis, bruiloften en begrafenissen. Staren naar her plafond, ramen en beelden. De slappe lach in houden en in slaap vallen. Luisteren naar de klokken vanuit mijn huis, en natuurlijk de dans avonden in de kelder. Veel gemixte emoties en herinneringen. Mooie kerk.

Leave A Reply