Terugblik of Het Wachtend Naakt in het Amstelstation

3

1939 – 2019

Station Amsterdam Amstel of het Amstelstation is een trein- en metrostation in Amsterdam-Oost, gelegen aan de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. Het stationsgebouw is gebouwd onder leiding van architect H.G.J. Schelling van de Nederlandse Spoorwegen en architect Johannes Leupen van de Gemeente Amsterdam.

Het spoorwegstation werd op 15 oktober 1939 geopend door koningin Wilhelmina als onderdeel van de Spoorwegwerken Oost, waarmee de spoorlijnen tussen het Centraal Station en Amstelstation op dijklichamen werden gelegd en alle straten met viaducten werden overbrugd. Hierdoor konden de vele overwegen vervallen die voor veel oponthoud zorgden in het oostelijk deel van de stad. Hierbij verving het Amstelstation het uit 1843 daterende Weesperpoortstation. Door de sluiting van dit kopstation hoefden treinen tussen Utrecht en Amsterdam Centraal niet meer kop te maken, wat tijdwinst opleverde op dit traject. Het Amstelstation kwam wel verder van het centrum te liggen dan het Weesperpoortstation, maar ligt wel gunstiger voor de stadsdelen Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid.

In 1977 werd het Amstelstation ook een metrostation aan de Zuidoostlijn van de Amsterdamse metro. Dagelijks gaan 50.000 trein- en metroreizigers via het Amstelstation naar hun bestemming. In 2001 werd het station volledig gerenoveerd en is er een aantal winkels bij gekomen.

Kunstwerken
In het station zijn enkele wandschilderingen van Peter Alma uit 1939 te bewonderen. Deze wandschilderingen zijn ook als bedrukking aangebracht op de buitenste ramen van de perronoverkapping.

Verder hangt er een tegeltableau uit 1958. Dit tegeltableau is ook door Peter Alma ontworpen en vervaardigd door H. Rijneveld. Het hing tot 2003 in het inmiddels gesloopte Marnixbad. Aan de buitenkant en binnen in het gebouw staan verder nog twee beelden van Theo van Reijn uit 1939, genaamd Terugblik en Toekomst der Spoorwegen.

Terugblik of Het Wachtend Naakt zoals het genoemd werd/wordt door de Hangjongeren van Toen – Tekst en foto : Erik Bouwman – Alle rechten voorbehouden

Een van die beelden Terugblik genaamd heeft voor de jeugd uit de Wetbuurt/Amsteldorp in de jaren 50/60 van de vorige eeuw veel betekend. Erik Bouwman, een van de Hangjongeren van Toen, heeft heel wat Odes aan het Naakt van Steen gemaakt. Hij noemde het beeld het Wachtend naakt en hield al van haar toen hij slechts drie turven hoog was:

Hooguit drie turven was ik hoog
Toen hield ik al van haar
Ook nu hou’ ik het nauwelijks droog
Ben nog steeds de sigaar.

In de reacties hieronder meer Odes van Erik Bouwman

De hal van het Amstelstation in 1988 met op de voorgrond het kunstwerk – Foto; Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Share.

3 reacties

 1. Ode aan het Naakt van Steen

  We hingen maar wat, daar rond dat naakt en hadden niets te doen;
  Maatschappelijk hadden we verzaakt, die Hangjongeren van Toen.
  Dat was de mening van de buurt, daar onder in die Kuil.
  Voor de kansen die wij kregen, maakten zij hun handen vuil.
  Krom gewerkt en door het stof; wij kregen van hén de kansen,
  Dom en naiëf als jeugd toch is, dachten wij slechts aan dansen.
  Veel later pas vlogen wij uit, op vleugels van hún moed,
  Van verre keken zij ons na, en dachten: het komt goed.

  Nu lopen wij weer langs dat naakt, dat fraaie Naakt van Steen.
  En midden in dit oude station gaat een rilling door je heen.
  Na jaren wijs geworden blijkt; ons voorland had gelijk:
  We deugden voor geen meter, wij bouwden écht geen dijk.
  Toch liet men ons op ’t smalle pad, élke kans benutten,
  Voorzien van schamper commentaar, maar zonder op te jutten.
  Het resultaat van dit geduld mogen veel ouden niet aanschouwen,
  Wel staat het er, fier als een dijk; op ons kan men ook bouwen.
  Het Naakt van Steen, heel goed betracht, heeft eindeloze ogen,
  Waarmee zij in der verte tuurt, met zeer veel mededogen.

  Die Jeugd van Toen, die zij beschermt, komt voort uit haar verleden;
  De vale glimlach die haar siert geldt meer dan slechts het heden.
  Veel verder gaat haar blik terug, tot ver voor onze tijd,
  Zij neemt slechts waar en registreert, met liefde, zonder nijd.
  Een simpele gedachte neemt dan vorm, om je aan te vergapen:
  De Hangjongeren van Weleer hebben die van Toen geschapen.

  Erik Bouwman

 2. KIJKEND NAAR HET WACHTEND NAAKT

  Kijkend naar het Wachtend Naakt
  Voel ik veel mededogen
  De maatschappij, die heeft verzaakt
  Daar kan zij niet op bogen.
  Kijkend naar het Naakt van Steen
  Bekruipt mij een gevoel
  Het liefst schreeuwde ik om mij heen
  Maar houd heel laf mijn smoel.

  Kijkend naar die Stenen Maagd
  Voel ik een beetje schaamte
  Want nimmer heeft zij ooit geklaagd
  Is nu slechts een geraamte.
  Kijkend naar die Stenen Bruid
  Raak ik ietwat van slag
  Hoe zag ons Naakt haar Sint er uit
  Was het mooi weer, die dag?
  Kijkend naar die Stationsgodin
  Neem ik geen omgeving waar
  En plotseling krijgt het leven zin
  Al was het slechts alleen om Haar.

  Kijkend als met haar Blik van Steen
  Blikkend wat ik niet wil zien
  Commercie, tuig; waar moet dat heen
  Naar de vuilnisbelt, misschien?
  Kijkend door de Ogen van het Naakt
  Denk ik: da’s is vette strop
  U kunt met zijn allen bij elkaar
  Mijn Stenen Rugje op!

  Erik Bouwman

 3. DRIE TURVEN

  Hooguit drie turven was ik hoog
  Toen hield ik al van haar
  Ook nu hou’ ik het nauwelijks droog
  Ben nog steeds de sigaar.
  Vijf turven hoog en vaak de klos
  Aan haar linkerhand het Zand
  We speelden er diefie met verlos
  En waren bijdehand.

  Zes, zeven turven onderhand
  Voelde ik me plotsklaps ouder
  Aan haar rechter verrees een gruwelpand
  Zij gaf het haar koudste schouder.
  Maar achter haar die oude laan
  Waar ik veel later kwam
  Daarin een Steen die iets liet staan

  Een hek was van de dam.
  Liefkozend hingen wij om haar heen
  Maar namen haar niet waar
  Drukker met liefde dan met steen
  Klonk, heel hol, een gitaar.
  Toch haalden we telkens haar fiat
  Voor het lopen langs Renault
  Op weg naar Tante Sis patat
  Of een broodje van Ome Ko.

  Station met winkels volgestouwd
  De deelraad zat te pitten
  De Omval plat, en vol gebouwd
  Maar zij bleef rustig zitten.
  Na jaren zagen we haar terug
  Nog op haar vaste stekkie
  Van oud naar jong vormt zij een brug
  En van binnen een heel warm plekkie.
  Bezie haar glimlach, heel subtiel
  Geheimzinniger dan Mona Lisa
  Dus stuur die Franse randdebiel
  Per scheve post naar Pisa.
  Sta stil, haal trein of metro niet
  Bekijk haar en sta paf
  Want het is deze Stenen Griet
  Die ons een droomjeugd gaf.

  Erik Bouwman

Leave A Reply