Veld afgekeurd wegens flinke vorst

0

Bron: Eigen foto ‘Sport’ – Bericht van 4 december 1940 – Alle rechten voorbehouden

Een tafereeltje dat men Zondag op tal van velden kon waarnemen: de scheidsrechter, vergezeld van clubbestuurders en spelers, begeeft zich op het veld om dit te keuren. In heel wat gevallen moest hij ditmaal besluiten de wedstrijd geen doorgang te laten vinden.

Wij hebben de eerste winter-Zondag gehad. Anderhalf nachtje van flinke vorst, dus: keiharde velden allerwegen. Gevolg: tal van terreinen afgekeurd, slechts op enkele gespeeld.
Bij de beoordeling van de vraag, of de afkeuring van zovele velden zo aanstonds nodig was, dienen wij in het oog te houden, dat de meeste terreinen van het ‘lagere Amsterdamse voetbal’ niet van de allerbeste kwaliteit zijn.

Voor goed-gelijke, meestens droge zandvelden is vorst van weinig invloed. Onze Amsterdamse voetbalterreinen echter zijn bijna alle van veengrond, spoedig nat en zwaar en door de regen der laatste weken en de voetstappen der spelers uitermate ongelijk. Op de bevroren kleipunten dier voetstappen te vallen, is voorwaar geen pretje en kan zelfs gevaarlijk zijn.
Het is daarom begrijpelijk, dat vele scheidsrechters de consequenties van te spelen op deze bevroren velden niet aangedurfd hebben. Waar echter gespeeld is – en we waren zelf getuige van een wedstrijd in de eerste klasse van het district, waarin waarlijk niet zoetsappig gespeeld werd – is alles uitstekend gegaan en de meeste spelers, die wij na afloop spraken, waren blij, dat de wedstrijd doorgegaan was en dat zij hadden kunnen spelen.

Share.

Leave A Reply