Voetbalverenigingen

Luchtfoto met het Ajax-stadion - 1975 - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

Heeft u "oude" of "nieuwe" foto's... mail ze naar ons: vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com.
U doet er zeer veel oud leden een groot plezier mee.
Geef ook tips als u een vereniging nog mist. Jubileumbladen ... denk aan ons.

Sportieve groet, 
Ron de Wit

1 2 3 147