Voetbalverenigingen

Heeft u "oude" of "nieuwe" foto's... mail ze naar ons: vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com
U doet er zeer veel oud leden een groot plezier mee.
Geef ook tips als u een vereniging nog mist. 
Jubileumbladen ... denk aan ons.

Sportieve groet, 
Ron de Wit

1 145 146 147 148